Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vei

Rissa kommune har ansvar for omtrent 83 km vei. I tillegg finnes det mange fylkesveier og private veier i kommunen. 

Bilde av fylkesvei 715 som går inn i horisonten. Skog på sidene og mørk himmel i bakgrunnen. - Klikk for stort bilde

Med offentlig vei og plasser menes det vei som er åpen for allmenn ferdsel og vedlikeholdes av det offentlige.

Kommunale veier

Det kommunale vegnettet i Rissa består i dag av ca. 83 km vei. Du kan se liste over alle kommunale veier her.

Private veier

Private veier og plasser kan være åpne for allmenn ferdsel, men som regel for et begrenset antall brukere, eller ved bompenger. Vedlikeholdet blir ikke utført av det offentlige.

Fylkesveier

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for mange av veiene gjennom Rissa kommune. Du finner oversikt over fylkesveiene med pågående og avsluttede prosjekter og utbedringer her.

Gatelys

Rissa kommune drifter alle gatelys i kommunen, bortsett fra strekningen Rissa sentrum-Langsand. Sistnevnte strekning er det Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Vegvesenet som har ansvar for.

Vegvesenets gatelys slås aldri helt av, men reguleres automatisk ut ifra dagslyset.

De gatelysene som kommunen drifter, er påslått 1. september-15.april kl 06.00 til 23.00.

Ferje og kollektivtrafikk

Sør-Trøndelag fylkeskommune har hovedansvar for overordnet planlegging og drift av lokal og regional rutetransport, inkl ferjedriften. 

Fylkeskommunen er tilskudds- og takstmyndighet, ansvar for skoleskyss og tilrettelagte transporttjenester, saker etter yrkestransportloven som for eksempel løyvemyndighet for ervervsmessig person- og godstransport, samt transportberedskap.

Ruteopplysninger får du hos www.atb.no

Ferjetider finner du hos Fjord1.

Fosenvegene

Selskapet Fosenvegen AS har som formål er å arbeide for utbygging og standardheving av hovedvegene i regionen, for å bedre kommunikasjonene internt på Fosen og mellom Fosen og Trondheim. Les mer om Fosenvegenes prosjekter her.

Midlertidig trafikkregulering 

Når det er behov for graving i vei, arrangementer eller annen årsak som krever omregulering av trafikken på kommunale veier, må det søkes om dette. Søknaden om midlertidig trafikkregulering blir en del av søknaden om arbeidet, arrangementet, osv i det kommunale arealet. Ved større trafikkreguleringer må det gjøres i samarbeid med politi/ Statens Vegvesen eller andre  parter.

Søknad om avkjørsel

Det må søkes om avkjørselstillatelse som blir behandlet etter reguleringsplan og/eller vegloven. Det stilles krav til avkjørselens tilknytning til offentlig vei, og Statens Vegvesen sine normer legges til grunn.

Sist endret 03.11.2016

Kontakt

Rissa kommune
73 85 27 00

 

Ivar Asbjørn Fallmyr
Leder kommunalteknikk
73 85 27 47
957 71 993

 

Ingeniørvakt for feilmeldinger vei, vann, avløp
915 15 115

 

Fant du det du lette etter?