Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser og betaling

 

Barnehagepriser (pris per måned fra 1.1.2017)
Barnehageplass Pris
5 dager i uka 2730 kr
4 dager i uka 2184 kr
3 dager i uka 1638 kr
2 dager i uka 1092 kr
Prisene gjelder for alle barnehager i kommunen, kommunale og private. Mat kommer i tillegg og settes av den enkelte barnehage.

Matpriser

Betaling for mat beregnes av den enkelte barnehage i samråd med samarbeidsutvalget SU.

Betalingsfrist

For kommunale barnehager i betalingsfristen den 20. i hver måned. Det betales for 11 måneder i året.

Betaling ved sykdom

Når et barn er fraværende på grunn av sykdom i mer enn tre sammenhengende uker, blir oppholdsbetalingen halvert for det tidsrommet barnet er sykt. Du må legge fram legeerklæring. Betaling for kost faller bort for perioder med redusert foreldrebetaling.

Ved manglende betaling

Manglende betaling for to måneder medfører oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel. Det skyldige beløp innfordres på vanlig måte i henhold til kommunale bestemmelser.

Levering/henting utenfor åpningstiden

Barnehagens eier krever ekstra betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene: Kr 200.

Kjøp av ekstradager

Så sant barnehagen har kapasitet, er det mulig å kjøpe ekstra oppholdstid i barnehagen til kr 300 per dag.

Moderasjonsordninger

Søk her

Fritak eller reduksjon i foreldrebetaling tilbys etter følgende regler:

  • Reduksjon i foreldrebetaling i familier med lav inntekt.
  • Gratis kjernetid (20 timer) for 3-, 4- og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.
  • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes etter husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
  • Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.
  • Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
  • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
  • Som dokumentasjon må du legge ved selvangivelse. Dersom du ikke kan legge fram selvangivelse, må du legge fram annen dokumentasjon over inntekt.
  • Søknadsfrist for begge ordningene er 1. juni.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår om gangen.
  • Søker plikter å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling.

 

Sist endret 26.04.2017

Kontakt

Bente Butli
Sektorleder barnehagene
73 85 27 27
928 21 100

 

Fant du det du lette etter?