Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

NAV/Sosiale tjenester


NAV Rissa

Besøksadresse: Rådhusveien 13
Postadresse: Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Åpningstid

Kl. 10.00 - 14.00 mandag, onsdag, og fredag.

Vi kan også kontaktes på telefon 55 55 33 33 hver dag mellom 0800-1530 eller via Din side på NAV.no

Ta gjerne kontakt med oss på telefonen på forhånd for å gjøre en avtale om time – da kan vi forberede oss på det du ønsker å snakke med oss om.

www.nav.no

Sosiale tjenester i NAV

NAV skal gjennom de sosiale tjenestene bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Det betyr blant annet at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. NAV skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, samt bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Navs hovedoppgave er nedfelt i formålsparagrafen til Sosialtjenesteloven.

Opplysning, råd og veiledning

NAV sin plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

Hvis NAV ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det. 

NAV kan gi råd og veiledning knytta til f.eks.

  • Arbeids- og utdanningsspørsmål
  • Bolig, midlertidig botilbud (nødsituasjon)
  • Bostøtte- og tilskuddsordninger,
  • Familie og samlivsutfordringer (ikke mekling)
  • Rus/henvisning til og samarbeid med rustjenesten
  • Sosiale utfordringer
  • Ytelses spørsmål
  • Økonomisk rådgivning

Nyttige lenker

Hjemmeside NAV - økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Hjemmeside NAV - sosiale tjenester

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad

NAV-loven

Standardbudsjett - forbruksutgifter for ulike husholdninger

Sist endret 08.12.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering