Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Landbruksvei

Skal du bygge ny jordbruks- eller skogvei, eller bygge om en eksisterende vei, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Søknadsprosessen

Du må også legge ved et kart der du tegner inn veilinja og eventuelle massetak.

Landbruksveier skal ha skogbruk eller jordbruk som hovedformål. Om veien i hovedsak til brukt til andre formål skal den behandles som byggesak etter Plan- og bygningsloven. Skogbruksveier kan få tilskudd.

Søknad om tilskudd blir behandlet og eventuelt innvilget av Fylkesmannen. Søknad skal sendes til kommunen for vurdering, og vi videresender denne til Fylkesmannen. Se søknadskjema her

Forskriften

Formålet med Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som gir landbruksfaglige gode løsninger. Det skal legges vekt på miljøverdier knyttet til naturmiljø, landskap, kulturminner, friluftsliv samt andre interesser som blir berørt av veibygginga. Forskriften gjelder bilveier og traktorveier som skal brukes til skogbruk- og jordbruksdrift som blir bygd i samsvar med vegnormalene (linkes til: http://www.skogkurs.no/vegnormaler/index.html ) for landbruksveier

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.