Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søke tilskudd

 Leksvik og Rissa har nå felles skjema og frist for søknader om midler. Fristen for å søke er nå 15. oktober og skjema kommer i god tid før det.

Kulturfondet

Fondet skal bidra til at Rissa Kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at grupperinger som arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive kulturopplevelser og som stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i kommunens kulturliv.

Det skal være en prioritert målsetting at tiltak som fondet støtter stimulerer til å engasjere mange kulturutøvere og at kulturtiltaket kan formidles til et stort publikum. Videre skal fondet bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som stimulerer barn og ungdom både som publikum og utøvere.

Søknadsfristen er 12. desember. 

 

Spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Søkerne må selv legge inn sine søknader med alle vedlegg via www.idrettsanlegg.no. Søknader som er sendt inn tidligere år, men som ikke har mottatt spillemidler må sendes inn på nytt med aktuelle vedlegg. Søknadsfrist: 15. oktober

Gjelder søknaden et nytt anlegg må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommunen innen 1. oktober. Ta kontakt med Kultur og fritid. 

Tilskudd til drift- og vedlikehold av idrettsbaner- og anlegg

Lag og foreninger i Rissa og Leksvik kan søke om midler til drift- og vedlikehold av idrettsanlegg innen 15.oktober.

Det som kan være med i søknaden er betalte faktura/utgifter som: forsikring, servicer, utstyr, strøm, reparasjoner, renovasjon, generelt vedlikehold (maling, merking..) etc.

*Gjelder ikke strøm i lysløyper (har egen tilskuddsordning)

*Dugnad kan ikke tas med som utgift

Utgiftene må kunne dokumenteres ved kontroll.

Aktivitetsmidler

Lag og foreninger i Rissa og Leksvik kan søke om midler til tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet for barn og unge (6-19 år). Frist 15. oktober.

Midler til strøm i lysløyper

Lag og foreninger som eier lysløyper sender inn oversikt over strømutgifter til postmottak@rissa.kommune.no innen 15. oktober. Strømutgifter for okt-des blir med i søknadsåret 2018.

Fant du det du lette etter?