Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rissa kommunes kulturpris

Kulturprisen har som formål å tjene til inspirasjon for kulturarbeidere i Rissa kommune. Den skal også være en honnør for oppofrende arbeid innenfor et utvidet kulturbegrep.

Nominer kandidat

Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Rissa, men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Den kan også tildeles lag og foreninger.

Det er Hovedutvalget for oppvekst og kultur som beslutter om, og til hvem, prisen skal deles ut.

Forslag på kandidater fremmes på eget skjema til Rissa kommune, Kulturavdelingen.

Skjema finner du til via link til høyre, og det kan fås ved henvendelse til Servicetorget, Rissa rådhus.

Retningslinjer

 1. Rissa kommune ved formannskapet bevilger hvert år et nærmere fastsatt beløp til kulturpris.

 2. Kulturprisen har som formål å tjene som inspirasjon for kulturarbeidere i Rissa kommune. Den skal også være en honnør for oppofrende arbeid innenfor det utvidede kulturbegrepet.
   
 3. Kulturprisen skal i første rekke gå til enkeltpersoner som er bosatt i Rissa, men kan også tildeles personer som på annen måte er knyttet til kommunen. Kulturprisen kan også tildeles lag og foreninger.
   
 4. Enkeltpersoner, lag og foreninger kan innen den frist som blir fastsatt, fremme forslag på kandidater til kulturprisen. Adgangen til å fremme forslag kunngjøres i god tid før en nærmere fastsatt frist. Forslag fremmes på eget skjema.
   
 5. En forberedende komite vurderer innkomne forslag. Komiteen består av ordfører og to medlemmer av Hovedutvalget for i oppvekst og kultur. I tillegg deltar rådmannen eller den han utpeker fra administrasjonen. Komiteen er ikke bundet til å velge en av de forslåtte kandidatene, men kan på eget grunnlag foreslå om prisen kan deles ut det året og til hvem. Komiteens forslag legges fram til behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur. HOK kan på eget grunnlag beslutte om prisen skal deles ut, og hvem som skal motta prisen.

Send inn din nominasjon din nominasjon innen 12. desember

Sist endret 05.01.2017
Fant du det du lette etter?