Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sykehjem, aldershjem og eldresenter

Et korttidsopphold på sykehjem er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag til 12 uker. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem. Et langtidsopphold er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet 

Søk om tjenester (PDF, 215 kB)

  • Sykehjem: Rissa sykehjem (tlf. 73 85 29 00) og  og hjemmetjenesten, Rissa sone (tlf 73 85 28 31), adresse Årnsetflata 32, 7100 Rissa.
  • Aldershjem: Råkvåg aldershjem og hjemmetjenesten Stjørna sone, Prangveien 2, 7114 Råkvåg, tlf. 73 85 63 30.
  • Eldresenter: Stadsbygd eldresenter og hjemmetjenesten: tlf 73 85 59 00, adresse Valsåmyra 19, 7105 Stadsbygd.

En pleier i blå arbeidsskjorte triller en person i rullestol utendørs. - Klikk for stort bilde Elise C. M Reksen

Ulike typer korttidsopphold

Ordinært korttidsopphold:

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at bruker gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende.

Rehabiliteringsopphold  

(fortrinnsvis Fosen Helse IKS):
Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at bruker kan komme tilbake til eget hjem. Avdelingen tilstreber styrket bemanning på fysioterapi.

Avlastning for pårørende:

Avlastningsopphold for å utsette innleggelse i institusjon og gi bruker muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Tilbudet kan være rullerende.

Dagopphold:

Tiltak for å forebygge helseproblemer og utsette eller forhindre behov for døgninnleggelse på sykehjem. Tilbudet gis fra en til sju dager i uken, i hovedsak mellom kl. 08.00-15.00.

Dagsenter for demente ved Rissa sykehjem:

På dagsentret får eldre med demensdiagnose og som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider.

Bilder fra Stadsbygd eldresenter

En omsorgsarbeider ved Stadsbygd eldresenter ble utfordret til å skildre sin arbeidsdag via bildetjenesten Instagram. Her er bildene. Trykk på i-ikonet i øverste venstre hjørne for beskrivende tekst.

Frukt og saft til brukerne på Stadsbygd eldresenter (Bilde av serveringsbrett med oppskjært frukt og saftglass). Noen ganger er det nok å holde i ei hånd (nærbilde av to hender). Dagens trim. (Bilde av mange føtter som sparker en badeball rundt i en ring). Litt av dagens oppgaver for hjemmesykepleien (bilde av dosetter, medisiner, mm). Oppfylling! Mye utstyr må på plass.(Bilde av en person som fyller i hyller på et lager).

Følg Stadsbygd eldresenter på Facebook Stadsbygd eldresenter på Facebook.

Sist endret 07.12.2015

Kontakt

Forvaltningskontoret, Rissa
73 85 29 78/ 73 85 29 79
908 40 627

 

Fant du det du lette etter?