Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Psykisk helsetjeneste og rus

Avdelingen Psykisk helsetjeneste og rus gir tjenester til deg som har psykiske vansker, er i en krise eller i en vanskelig livssituasjon og/eller har et rusproblem.

Henvisningsskjema (PDF, 73 kB)

Lavterskeltilbud

Du som trenger hjelp selv kan ta direkte kontakt med oss. Du kan også bli henvist via fastlege, NAV og andre  instanser. Vi hjelper mennesker i alle aldre.

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste skal hjelpe den enkelte til å mestre sin egen hverdag og sitt eget liv, samt forebygge utvikling av psykiske lidelser. Arbeidet består i å gi forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende tjenester.

Rus

Gjennom samtaler arbeider vi med kartlegging, vi gir råd, veiledning og motivasjons- og oppfølgingssamtaler. Vi kan henvise til rusbehandling. Vi bistår med å søke om Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og med søknad om ulike tjenester.

Involvering

Vi i Psykisk helsetjeneste og rus, kan være din samarbeidspartner. Sammen kan vi finne ut hva som skal til for at du kan få et best mulig liv, ut i fra dine mål og forutsetninger. Vi har tro på involvering av familie og nettverk i prosessen, og samarbeider gjerne med deg om det.

Pårørende

Psykisk helsetjeneste og rus er også tilgjengelige for pårørende som trenger råd og veiledning.

Andre psykiske helsetjenester

I Rissa kommune finnes også flere ikke-kommunale tilbud innen psykisk helse:

Kontakt

Psykisk helsetjeneste og rus er lokalisert i Rissa Helsetun, i sokkelen. Vi har et tett samarbeid med legetjenesten, helsestasjon, Fosen-Teamet, NAV og flere.

 Kartpunkt : Psykisk helsetjeneste

Rissa helsetun (i sokkelen), Årnsetflata 28, 7100 Rissa

Ved akutte tilstander, som krever øyeblikkelig hjelp, skal henvendelse skje til 
nødnummer 113 eller legevakttelefon 116117.

Kontakt

Psykisk helse og rus hovedtelefon
468 04 304

 

Laila Sand
spesialvernepleier

 

Vibecke Mælan
spesialergoterapeut (er her man, tirs, tors, fre)

 

Ruth Flenstad
psykiatrisk sykepleier (er her mandag-torsdag)

 

Gunn-Brit Brenne
psykiatrisk sykepleier (er her tirsdag-fredag)

 

Linda Falch
psykiatrisk sykepleier (er her torsdag, fredag)

 

Guri Stevik Dahle
spesialsykepleier (er her mandag-onsdag)

 

John Martin Teigen
avdelingsleder, psykisk helse og rus
73 85 28 61
995 73 536

 

Fant du det du lette etter?