Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Legekontor

Rissa legekontor har fastlege og legevakt dagtid alle hverdager. På legesenteret finner du også Kreftklinikk Fosen.

For akutte, livstruende situasjoner, ring nødnummer 113.

 

 

Fastlege

Hvis du trenger helsehjelp på dagtid, skal du ringe fastlegen din. Ved henvendelse treffer du en medarbeider som kan bistå med en vanlig legekonsultasjon, kortere legekontakt, og evt fornying av resept etter tidligere avtale med din lege. Legen vurderer om du trenger time på dagen.

Bestill time

Legevakt

Legevakt dagtid ligger til fastlegerollen. Det er vakthavende lege som har ansvar for akutte henvendelser og eventuelt utrykning. Etter legekontorets stengetid, ringer du legevakta (tlf. 116 117) ved akutt sykdom og skade. Alle som oppholder seg i kommunen, kan benytte seg av legevakta. Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.

Finn din fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Finn fastlege her

Adresse

Rissa legesenter ligger i Årnsetveien 35, 7100 Rissa. 
Avdelingskontor i Råkvåg ligger ved Råkvåg aldershjem, 7114 Råkvåg. 

Åpningstid

Rissa legekontor Mai-september Oktober-april
Kontortid kl 08.00 - 15.30 kl 08.00 - 16.00
Telefontid kl 08.30 - 14.30 kl 08.30 - 15.00
Råkvåg legekontor kl 09.00 - 14.00 kl 09.00 - 14.00
Telefonen er stengt mellom kl 12.00 og 13.00. Laboratoriet følger telefontiden. For øyeblikkelig hjelp mellom 12 og 13, ring legevakta på tlf. 116117 (eventuelt Orkdal legevaktsentral på tlf 72 48 01 00). For akutte, livstruende situasjoner, ring nødnummer 113.

Takster

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 152/257
Sykebesøk på dagtid/kveld 205/328
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 49/48
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 54
Enkel pasientkontakt ved telefon, brev som fører til resept, sykmelding rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist på gul trygdeblankett 65
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøve 54
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 54
Gjelder fra 1. juli 2016 – 30. juni 2017
Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget
Utskrift av journal 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 114
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m. 60
- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m. 90
- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep mm 127
- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m 171
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 152/249
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 28.04.2017

Kontakt

Rissa legekontor
73 85 28 00

 

Legevakt (telefonsentral)
116117
Orkdal Legevaktsentral: 72 48 01 00

 

Råkvåg legekontor
73 85 63 40

 

Medisinsk nødnummer
113

 

Vakthavende jordmor
480 62 200

 

Rissa apotek
73 85 22 70

 

Fant du det du lette etter?