Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fysioterapi

Til den kommunale fysioterapitjenesten henvises barn, unge under 16 år, beboere på institusjon,  personer som får flere andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen og personer med alvorlig sykdom med hurtig progresjon.

Voksne hjemmeboende med mindre operasjoner og relativt god funksjon behandles hos Rissa Fysioterapi DA.   

Hva gjør en fysioterapeut?
Fysioterapeutene jobber med behandling, samt forebygging opp mot institusjonsbeboere, barn og voksne med sammensatte behov. De driver forebyggende grupper og gjør hjemmebesøk, samt behandling i barnehage og skole. Fysioterapitjenesten styres av behov, alle saker er ulike og det er store forskjeller i hvor mye ressurser en sak krever.

Tjenesten samhandler tett med andre kommunale aktører. Faglige prosedyrer og rutiner er under kontinuerlig oppfølging og utvikling. I samarbeid med omsorgstjenesten er det fokus på hverdagsrehabilitering. Målet er å øke funksjonsevne og korte ned liggetid for pasienter på korttidsopphold, slik at de kan reise hjem, samt å opprettholde funksjonsnivå for langtidspasienter.
For de over 16 år er det nå innført egenandeler også hos kommunale fysioterapeuter.  Egenandel varierer med behandling frem til egenandelstaket på Frikort 2 er nådd.

Fysioterapeut for voksne:
Robert Richard Klein
91623538

Fysioterapeut for barn og unge:
Marte Fossflaten Tørring
91623537


Turnusfysioterapeut :
91623539

 

Kontakt

Fysioterapi, kontaktnummer
468 49 418

 

Fant du det du lette etter?