Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Omsorgstjenester: satser for egenbetaling (fra 1.1.2017)
Abonnementspris for praktisk bistand per måned:
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp)
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet) 323 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet) 647 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet) 940 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet) 1294 kr
Førstegangsbesøk Gratis
Middag levert hjemme, per porsjon 84 kr
Middag på institusjon, per porsjon 84 kr
Frokost, per måltid 41 kr
Kveldsmat, per måltid 41 kr
Trygghetsalarm per måned
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp) 200 kr
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet) 224 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet) 247 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet) 271 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet) 291 kr
Fullkost, per døgn 141 kr
Dagsentertilbud per oppmøtedag:
Oppmøtedag inkludert middag og frokost eller ettermiddagskaffe 114 kr
Oppmøtedag u/middag 57 kr
Tillegg for transport ved behov
Ingen skal betale mer enn gjennomsnittlig kostnad for tjenesten. Timesprisen for praktisk bistand i Rissa kommune er satt til 232 kroner. Som hovedregel betaler brukeren av tjenesten en egenandel for praktisk bistand som abonnementspris. Prisene er hentet ut ifra satser fra Helse- og omsorgsdepartementet. I denne ordningen er det husstandens inntekt som legges til grunn ved beregningen av egenbetaling. Det kan etter søknad gjøres unntak fra bestemmelsene dersom du kan dokumentere manglende økonomisk evne til å betale avgiftssatsen helt eller delvis.
Fant du det du lette etter?