Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Omsorgstjenester: satser for egenbetaling (fra 1.1.2017)
Omsorgstjenester: satser for egenbetaling (fra 1.1.2017)
Abonnementspris for praktisk bistand per måned:
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp)
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet)323 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet)647 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet)940 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet)1294 kr
FørstegangsbesøkGratis
Middag levert hjemme, per porsjon84 kr
Middag på institusjon, per porsjon84 kr
Frokost, per måltid41 kr
Kveldsmat, per måltid41 kr
Trygghetsalarm per måned
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp)200 kr
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet)224 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet)247 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet)271 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet)291 kr
Fullkost, per døgn141 kr
Dagsentertilbud per oppmøtedag:
Oppmøtedag inkludert middag og frokost eller ettermiddagskaffe114 kr
Oppmøtedag u/middag57 kr
Tillegg for transport ved behov
Ingen skal betale mer enn gjennomsnittlig kostnad for tjenesten. Timesprisen for praktisk bistand i Rissa kommune er satt til 232 kroner. Som hovedregel betaler brukeren av tjenesten en egenandel for praktisk bistand som abonnementspris. Prisene er hentet ut ifra satser fra Helse- og omsorgsdepartementet. I denne ordningen er det husstandens inntekt som legges til grunn ved beregningen av egenbetaling. Det kan etter søknad gjøres unntak fra bestemmelsene dersom du kan dokumentere manglende økonomisk evne til å betale avgiftssatsen helt eller delvis.
Fant du det du lette etter?
Login for redigering