Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Demens

Demensomsorgen omfatter brukere med en demenssykdom og deres pårørende. 

Søk om tjenester (PDF, 215 kB)

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Det kan være vanskelig  å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte

Demensomsorg omfatter tjenester som:

 • Oppfølging/veiledning av Demensteam
 • Hjemmesykepleie
 • Avlastning/sykehjem
 • Praktisk bistand/tilrettelegging i hjemmet
 • Dagaktivitetstilbud for personer med demens
 • Oppfølging fra fastlege

Demensutredning

Demensutredning er viktig for å:

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer.
 • Vurdering av medisiner
 • Legge til rette for hjemmesituasjonen for personen med demens og deres pårørende
 • Sette i gang tiltak til riktig tid.

Rissa Demensteam

Rissa Demensteam er en tverrfaglig gruppe for personer med demens og deres pårørende.

Teamet består av:

 • Bente Vårum, Demenskoordinator og sykepleier (svangerskapspermisjon fra juni 2017)
 • Stine Kobberød, ergoterapeut
 • Unni Johansen, hjelpepleier (vikariat frem til mars 2018)
 • Cheneso Moumakwa, koordinerende sykehjemslege

 

Demensteamet kan tilby:

 • Kartlegging – og utredningssamtale med personer med mistanke om demens og deres pårørende
 • Kartlegging av behov for hjelp i hjemmet
 • Hjelpemidler som støtter hukommelsen, og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølging av personer med demens og deres pårørende
 • Veiledning/samtaler til pårørende og helsepersonell

 

Demensteamet har et tverrfaglig samarbeid med fastleger og andre samarbeidspartnerne i helsetjenesten.

Hvem kan ta kontakt:

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Hvordan ta kontakt

Du kan kontakte kommunens forvaltningskontor eller fastlegen din, for å få hjelp til å søke om vurdering fra demensteamet. Demensteamet har møtedag en gang pr. uke og vil ta kontakt så raskt som mulig.

Demensteamet kan kontaktes direkte via epost
demensteam@rissa.kommune.no

Via telefon til Rissa kommunes forvaltningskontor: 73852979/978

Adresse:
Rissa Helsetun
v/Demensteamet
Årnsethflata 28
7100 Rissa

 

Bilder fra teamet:

16.11.2015 styrte Rissa Demensteam kommunens instagramkonto:

 


 

Kontakt

Forvaltningskontoret, Rissa
73 85 29 78/ 73 85 29 79
908 40 627

 

Fant du det du lette etter?