Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Demens

Demensomsorgen omfatter brukere med en demenssykdom og deres pårørende.

Hva er demens?

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Det kan være vanskelig å orientere seg eller utføre hverdagslige aktiviteter. Mange opplever endringer i humør og væremåte.

Demensomsorg omfatter tjenester som: 

 • oppfølging og veiledning av Demensteam
 • hjemmesykepleie
 • avlastning/sykehjem
 • praktisk bistand/tilrettelegging i hjemmet
 • dagaktivitetstilbud for personer med demens
 • oppfølging fra fastleg

Demensutredning er viktig for å:                                  

 • utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer.
 • vurdere medisiner
 • legge til rette for hjemmesituasjonen for personen med demens og deres pårørende
 • sette i gang tiltak til riktig tid

Indre Fosen demensteam                                                                              

Demensteamet er en tverrfaglig gruppe for personer med demens og deres pårørende.

Teamet består av                                                                                                                           

Bente Vårum, demenskoordinator og sykepleier (svangerskapspermisjon fra juni 2017)

Stine Kobberød, ergoterapeut

Unni Johansen, hjelpepleier (vikariat frem til mars 2018)

Cheneso Moumakwa, koordinerende sykehjemslege

Mona Saltvik, konst. Leder Leksvik sykehjem

Anne Kristine Selseth, sykepleier Leksvik sykehjem

Demensteamet kan tilby

 • kartlegging – og utredningssamtale med personer med mistanke om demens og deres pårørende
 • kartlegging av behov for hjelp i hjemmet
 • hjelpemidler som støtter hukommelsen, og bidrar til økt sikkerhet
 • oppfølging av personer med demens og deres pårørende
 • veiledning/samtaler til pårørende og helsepersonell

Demensteamet har et tverrfaglig samarbeid med fastleger og andre samarbeidspartnerne i helsetjenesten.

Hvem kan ta kontakt                                                                         

 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta uforpliktende kontakt.
 • Helsepersonell
 • Fastleger

Besøksadresse:

Rissa helsetun, Årnsethflata 28, 7100 Rissa

Postadresse:

Indre Fosen kommune, v/Demensteamet, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

E-post

Demensteamet kan kontaktes direkte via epost
demensteam@indrefosen.kommune.no

Obs! Ikke send sensitiv informasjon per e-post!

Telefon

Kommunens forvaltningskontor: 73852979/978

 

Kontakt

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester
73 85 29 78
908 40 627
Koordinerende enhet
74 85 51 00
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.