Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Feiing av hytter

En feier (foto: TBRT) - Klikk for stort bildeEn feier (foto: TBRT) I 2016 kom det en ny forskrift fra Justis- og beredskapsdepartementet som sier at alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder, skal feies og ha tilsyn. Det er Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) som skal feie og føre tilsyn med fritidsboligene i Rissa kommune. Rissa kommune sendte i juni ut faktura for tjenesten.

Feieren kommer!

Feiinga og tilsynet skjer samtidig når TBRT besøker din
fritidsbolig. Før feieren kommer, må du som eier påse at det er noen til stede under tilsynet. For at feieren skal kunne gjennomføre tjenesten, må du sørge for at stigen står oppreist, og at det er forskriftmessig montert takstige.

TBRT utfører tjenesten områdevis

Du vil få beskjed om når feieren kommer til ditt område. Hvis tidsrommet ikke passer for deg, kan du avtale et passende tidspunkt ved kontakt med TBRTs  feieravdeling på telefon 416 67 000. Ved besøk utenom det ordinære tidsrommet, må du betale et ekstragebyr.

Hvor ofte skal det feies og føres tilsyn?

Det avhenger av bruk, fyringsvaner og tilstanden på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 8. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra TBRT, og du vil få en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Pris og fakturering

I Rissa kommune har kommunestyret vedtatt at feiing og tilsyn skal koste kr 400 eks merverdiavgift, per år (uavhengig av hvor ofte det feies). Fakturaen sendes ut for første gang i juni med forfall 15. juli.

Kontakt

  • For spørsmål om fakturaen, kontakt Rissa kommune på tlf 73 85 27 00
  • For spørsmål om selve tjenesten og regelverket, kontakt TBRT på tlf 72 54 76 00

Bakgrunnen for feie- og tilsynskravet finner du i Forskrift om brannforebygging: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710
TBRT har lagt ut noe info på sine hjemmesider tbrt.no feier – høyremenyen – feiing og tilsyn i hytter/fritidsboliger: http://tbrt.no/hyttefeiing

Feiing av fritidsboliger

Når kommer feieren?

I løpet av perioden 2017-2019. 

Må jeg ha stige?

Ja, dette vil stå  i forhåndsvarselet  ”feieren kommer”.

Hvilken forskrift er det som sier at dette skal gjøres nå?
Hva skjer hvis hytta har avvik?

På samme måte som ved avvik i boliger. De registreres og følges opp av Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Hva betyr det at feiingen er behovsprøvd?

Feie- og tilsynsbehovet blir risikovurdert og behovsprøvd av feieren ut fra funn og tilstand på fyringsanlegget, samt fyringsvaner, brukshyppighet.

Hvor ofte kommer feieren?

Fra årlig til hvert 8. år (ut fra behovsprøving).

Kan jeg feie selv?

TBRT kommer selv om du feier selv. De skal også gjennomføre et tilsyn. Dette er på samme måte som ved boliger. Opplys til feieren når hun/han kommer om at du har feid selv, slik at de kan ta det med i beregning angående sotmengde.

Jeg bruker hytta bare på sommeren, kan dere ringe meg i mai og avtale tidspunkt?

Opplys om slike ting i registreringsskjemaet du har fått tilsendt fra TBRT. De kan ikke love at de kan besøke alle bare på sommeren.

(hentet fra Trøndelag brann- og redningstjenestes sider)

Fant du det du lette etter?