Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunale gebyrer

Kommunale avgifter betales tre ganger årlig. Les mer om avgifter og frister her.

Prisliste 2017 (PDF, 843 kB)

 

Barnehage og skole

Kultur og kirke

Omsorg

Bygg og bo

Feiing

Vann, slam og renovasjon

Barnehage og skole

Barnehagepriser (pris per måned fra 1.1.2017)
Barnehageplass Pris
5 dager i uka 2730 kr
4 dager i uka 2184 kr
3 dager i uka 1638 kr
2 dager i uka 1092 kr
Prisene gjelder for alle barnehager i kommunen, kommunale og private. Mat kommer i tillegg og settes av den enkelte barnehage. Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, gis det 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50 prosent for barn nummer tre og evt flere.
SFO (fra 1.1.2017)
Oppholdsbetaling Per måned Per år*
Mindre enn 8 timer per uke 979 kr 10 764 kr
8-16 timer per uke 1700 kr 18 695 kr
Mer enn 16 timer per uke = helplass 2524 kr 27 759 kr

 

Kultur og kirke

Kulturskolen (fra 1.1.2017) Søskenmoderasjon Instrumentalundervisning: Du betaler full pris for det barnet som har det dyreste tilbudet i kulturskolen. For barn nr. 2 betaler du 75 prosent av kontigenten, og 50 prosent for eventuelle flere søsken. Du får ikke moderasjon hvis eleven benytter seg av flere tilbud i kulturskolen. Kommunen sender krav om innbetaling en gang per semester. Salg av tjenester til skolekorps:Korpsene betaler 100 prosent av lønnsutgifter til opplæring av aspiranter. Voksenkorps/voksenkor (medlemmer over 18 år) betaler 100 prosent av reelle lønnskostnader.
Aktivitet Pris per semester, Rissa-elever Pris per semester, Leksvik-elever
Musikk individuell undervisning og instrumentalgrupper, visuelle\nkunstfag og teater. 1288 kr 1580 kr
Dans 876 kr 1580 kr
Kirkesektoren (fra 1.1.2017)
Festeavgift (10 år) 1369
Gravsettingsavgift (for personer ikke bosatt i Rissa kommune):
Urne 1780
Kistegrav 5968
Inntekt innen sektoren tilfaller Fellesrådet
Andre satser innen kirkesektoren er behandlet i Fellesrådet

Omsorg

Omsorgsboliger (fra 1.1.2017)
Adresse Kr/måned
Lindegaard
Leilighet 161 - gbnr 122/318 - 55m2 9340
Leilighet 162 - gbnr 122/318 - 55m2 9340
Leilighet 166 - gbnr 122/318 - 39 m2 8202
Leilighet 167 - gbnr 122/318 - 39 m2 8202
Leilighet 168 - gbnr 122/318 - 39m2 8202
Leilighet 169 - gbnr 122/318 - 39m2 8202
Leilighet 170 - gbnr 122/318 - 39m2 8202
Leilighet 171 - gbnr 122/318 - 39m2 8202
Leikvang, Husbysjøen
Leilighet 1 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6346
Leilighet 2 - gbnr 155/9/10 - 53m2 4943
Leilighet 3 - gbnr 155/9/10 - 51m2 4943
Leilighet 4 - gbnr 155/9/10 - 47m2 4943
Leilighet 5 - gbnr 155/9/10 - 50m2 4943
Leilighet 6 - gbnr 155/9/10 - 54m2 4943
Leilighet 7 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6346
Leilighet 8 - gbnr 155/9/10 - 61m2 4943
Strømmen borettslag
Leilighet 8 - gbnr 124/320 - 55m2 6409
Leilighet 9 - gbnr 124/320 - 55m2 6409
Leilighet 10 - gbnr 124/320 -45m2 5778
Leilighet 11 - gbnr 124/320 -45m2 5778
Leilighet 12 - gbnr 124/320 -45m2 5778
Leilighet 13 - gbnr 124/320 - 45m2 5778
Leilighet 14 - gbnr 124/320 - 45m2 5778
Omsorgstjenester: satser for egenbetaling (fra 1.1.2017)
Abonnementspris for praktisk bistand per måned:
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp)
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet) 323 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet) 647 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet) 940 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet) 1294 kr
Førstegangsbesøk Gratis
Middag levert hjemme, per porsjon 84 kr
Middag på institusjon, per porsjon 84 kr
Frokost, per måltid 41 kr
Kveldsmat, per måltid 41 kr
Trygghetsalarm per måned
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp) 200 kr
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet) 224 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet) 247 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet) 271 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet) 291 kr
Fullkost, per døgn 141 kr
Dagsentertilbud per oppmøtedag:
Oppmøtedag inkludert middag og frokost eller ettermiddagskaffe 114 kr
Oppmøtedag u/middag 57 kr
Tillegg for transport ved behov
Ingen skal betale mer enn gjennomsnittlig kostnad for tjenesten. Timesprisen for praktisk bistand i Rissa kommune er satt til 232 kroner. Som hovedregel betaler brukeren av tjenesten en egenandel for praktisk bistand som abonnementspris. Prisene er hentet ut ifra satser fra Helse- og omsorgsdepartementet. I denne ordningen er det husstandens inntekt som legges til grunn ved beregningen av egenbetaling. Det kan etter søknad gjøres unntak fra bestemmelsene dersom du kan dokumentere manglende økonomisk evne til å betale avgiftssatsen helt eller delvis.

Bygg og bo

Husleie kommunale boliger (fra 1.1.2017)
Ordinære kommunale boliger Kr per måned
Ytre Ringvei 37a - gnr. 122/173 100m² 7184
Ytre Ringvei 37b - gnr 122/173 60m² 4671
Ytre Ringvei 35b –gnr. 122/174 - 60m² 4270
Ytre Ringvei 35a - gnr 122/174 -100m² 7184
Indre Ringvei 20a –gnr. 122/175 100m² 7184
Indre Ringvei 20b - gnr. 122/175 60m² 4671
Ytre Ringvei 29a -gnr. 122/165 -60m² 4671
Ytre Ringvei 29b - gnr. 122/165 - 60m² 4671
Ytre Ringvei 29c - gnr. 122/165 - 60m² 4671
Ytre Ringvei 19a - gnr 122/167 - 65m² 4671
Ytre Ringvei 19b - gnr 122/167 - 65m² 4671
Ytre Ringvei 19c - gnr 122/165 - 65m² 4671
Valsåmyra 8 - gnr 13/96 - 65 m2 6468
Valsåmyra terasse 2 - gnr 13/117 - 45 m2 6468
Valsåmyra terasse 3 - gnr 13/117 - 45 m2 6468
Valsåmyra terasse 4 - gnr 13/117 - 60 m2 8233
Rådhusveien 7a - gbnr 122/10 - 54 m2 6684
Rådhusveien 7b - gbnr 122/10 - 35 m2 - hybel 3887
Rådhusveien 7c - gbnr 122/10 - 51 m2 6684
Rådhusveien 9a gbnr 122/10 - 54 m2 6684
Rådhusveien 9b - gbnr 122/10 - 54 m2 6684
Rådhusveien 9c - gbnr 122/10 54 m2 6684
Nedre Fallet 2a - gbnr 122/10 - 77m2 4799
Bregneveien 2a - gbnr 122/362 - 56,5 m2 7449
Bregneveien 2b - gbnr 122/362 - 65,5 m2 8637
Bregneveien 2c - gbnr 122/362 - 70,5 m2 9296
Bregneveien 2d - bgnr 122/362 - 56,5 m2 7449
Bregneveien 4a - gbnr 122/362 - 65,5 m2 8637
Bregneveien 4b - gbnr 122/362 - 56,5 m2 8385
Bregneveien 4c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9296
Bregneveien 4d - gbnr 122/362 - 56,5m2
Kløvertun, Stadsbygd
Leilighet 1 - gbnr 13/60 - 45m2 4821
Leilighet 2 - gbnr 13/60 - 55m2 6312
Leilighet 3 - gbnr 13/60 - 45m2 4821
Leilighet 4 - gbnr 13/60 - 45m2 4821
Leilighet 5 - gbnr 13/60 - 45m2 4821
Leilighet 6 - gbnr 13/60 - 45m2 4821
Leilighet 7 - gbnr 13/60 - 45m2 4821
Leilighet 8 - gbnr 13/60 - 45m2 4821
Leilighet 9 - gbnr 13/60 - 55m2 6312
Byggesaksbehandling (fra 1.1.2017)
Kr
Søknad om tillatelse til oppføring av boligbygg og fritidshus/hytter:
a) Tiltaksklasse 1 9.270
b) Tiltaksklasse 2 12.500
c) Tiltaksklasse 3 14.420
>>Les om tiltaksklassene her
d) For andre kategorier nybygg- herunder uthus, garasjer, drivhus, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygning, skur o.l
Bruksareal inntil 50 m² 2.575
50 - 70 m² 4.120
70 - 100 m² 6.000
100 - 250 m² 9.270
250 - 500 m² 26.780
500 - 1.000 m² 34.505
Bygg over 1.000 m², per 100 m² 2.875
e) Rene lagerbygg - halvt gebyr
f) For behandling/kontroll av tiltak etter plan- og bygningsloven* (pbl) § 20-1 og 30-6 som ikke kan måles i grunnflate, samt forstøtningsmur, innhegninger, bruksendring, riving etc. 2.575
h) Melding om mindre tiltak på bebygd eiendom, jfr. pbl. § 31-2, Forts driftsbygninger i landbruket, jfr. pbl. § 30-1 og midlertidig/transportable bygninger eller anlegg, jfr. pbl § 30-5. 4.120
*Plan og bygningsloven
Driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 beregnes som 1d.
2) Bygge- og tiltakssaker:
to- trinns behandling
a. Søknad om rammetillatelse -70% av pkt.1
b. Søknad om igangsettingstillatelse - 40% av pkt.1
3) Utslippstillatelse:
a) Utslippssøknad, små anlegg inntil 15pe. Hvis utslippstillatelse gis samtidig med behandling av byggesøknad, betales 50% av ovennevnte gebyr. Det samme gjelder for rehabilitering av små avløsanlegg. 4.120
Behandling av felle utslippssøknad etter forurensningsforskriftens:
§ 12 (15-50 pe) 8.240
§ 13 (over 50 pe) 12.360
4) Søknad om endring av tillatelse:
50 % av opprinnelige gebyr
5) Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlig foretak i saken
a. Tillegg for åpenbart mangelfull søknad 1.545
b. Tillegg for merarbeid ved igangsatt arbeider før søknad er innsendt/behandlet/godkjent, beregnet etter anvendt tid /pr.time 721
c. Tillegg for merarbeid ved arbeider eller bruk som er i strid med pbl., beregnet etter anvendt tid /pr.time 721
Gebyr ihht. pkt. 1-6 skal innbetales innen 14 dager etter at vedtak er fattet og regning er utstedt. Ved avslag skal det betales fullt gebyr.\tDersom saken trekkes før vedtak er fattet, skal det betales 50% av beregnet gebyr.Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet. Rissa kommune krever ikke byggesaksgebyr for behandling av søknad om tiltak som gapahuker, enkle bruer, klopper og andre enkle tilrettelegginger for allmennhetens friluftslivsutøvelse.
Gebyrregulativ i byggesaksbehandling i hht. plan- og bygningslov.
Delingssaker (fra 1.1.2017)
Kr
Opprettelse av grunneiendom (fradeling)
Grunngebyr og godkjenning i samsvar med reguleringsplan 2.575
Saksbehandlingsgebyr (Rissa utv), jfr. Jordloven/Skogbruksloven 2.575
(Deling/omdisponering/veiplanlegging)
Eierseksjonering 0
Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom: 0
Saks om krever befaring: Sats tilsvarende fem rettsgebyr
Dispensasjon
Behandling av dispensasjonssaker som krever ekstern høring 5.665
Dispensasjon uten behov for ekstern høring 3.180
Spesielle bestemmelser
Kommunen kan i særlige tilfeller finne det nødvendig å rekvirere sakkyndige for å gjennomføre stikkprøvekontroll. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.
Plangebyrer (fra 1.1.2017)
Kr
Gebyr ved oppstartmøte plan, § 12-8 ( (betales ved konferansen) 2.060
Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer:
Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen. Timepris + mva 721
Grunngebyr etter planområdets areal:
For areal under 5.000 m² 20.600
For areal fra 5.000 – 15.000 m² 30.900
For arealer over 15.000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 515
Tilleggsgebyr for bebyggelse:
Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes:
For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales…. 155
Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til: 30.900
Endret gebyrberegning:
Innenfor regulert område
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan (pbl § 12-14, 2. ledd (uten annonsering): 50% av 4
Endring av reguleringsbestemmelser 9.270
Endring av reguleringsplan, pbl § 12-14, 1. ledd (med annonsering): 75% av 4.
Avvisning av planforslaget:
Dersom planforslaget avvises i løpet av planprosessen, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret med inntil 50%. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader.
Tekniske planer (vei, vann, kloakk)
Gebyr for behandling og godkjenning av tekniske planer
(veg, vann og kloakk) inntil 1000 PE 12.216
over 1000 PE 21.558
Gebyr for større planer:
For planer hvor eksterne veg-, vann og avløpsanlegg fram til tomteområdet inngår, betales et tilleggsgebyr på:
For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris + mva 721
Tekniske planer som er fremmet sammen med tilhørende regulerings- eller bebyggelsesplan gis avslag i gebyr som følge av reduserte annonsekostnader ved høring. -4000
Anleggseiendom (fra 1.1.2017)
Areal Kr
0-250 m3 6.180
250-500 m3 9.270
Deretter økning per 500 m3 2.060
Arealoverføring (fra 1.1.2017)
Grunneiendom, festegrunn og jordameie Kr
0-250m² 6.180
250-500 m² 9.270
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m² medfører en økning av\ngebyret på: 2.060
Diverse matrikkel-gebyrer (fra 1.1.2017)
Kr
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning, faktureres etter medgått tid. I tillegg beregnes refusjon av merkemateriell. MInstegeby: 2.060
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter:
I de tilfeller hvor kommunen anser det formålstjenlig å få fastlagt grensene mellom eiendommer blir hele utgiften å dekke av kommunen. Dersom grunneierne ønsker å få fastlagt grenser, blir gebyr for arbeidet å beregne etter anvendt tid (faktisk utgift). Minstegebyr: 2.060
Privat grenseavtale:
Gebyr fastsettes etter medgått tid: minimum: 2.060
Urimelig gebyr:
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsippene som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.\nFullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
Betalingstidspunkt
Gebyr betales forskuddsvis
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken:
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider 206
Matrikkelbrev over 10 sider 412
Endring i maksimaltakstene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
Utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning
Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. november til 15. april.
Gebyrer landsbruk
Minstegebyr konsesjonssaker
Behandlingsgebyr for søknad om opparbeidsing av landbruksvei 3.090
2.575
Grensejustering (fra 1.1.2017)
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Kr
0 - 250 m² 5.150
250 - 500 m² 7.210
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal. (max. grense er satt til 500m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom et tillegg består av flere parseller, f.eks makeskifte, er det totalt areal som regnes.
Matrikulering av hel teig - uten kartforretning, samt opprettelse av punktfeste 2.575
Matrikulering av eksisterende festetomt hvor det tidligere er holdt kartforretning, hvor oppmåling ikke er nødvendig, reduseres oppmålingsgebyret med 50%.

 

 

Feiing

Feiing (fra 1.1.2017) Prisene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Dersom feiing ikke kan gjennomføres pga at huseier ikke har lagt til rette for det, selv om forutgående varsel er mottatt, betales full avgift.
Tjeneste Pris
For 1 pipe pr. hus og 1. gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg 456 kr
For hver pipe ut over 1 på samme hus og for 2. og 3. gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg. 351 kr
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) 400 kr
Feiing på forespørsel for fritidsboliger, ekstra feiing osv 772 kr
Gebyr på ekstra tur pga manglende takstige osv i henhold til HMS (helse, miljø, sikkerhet) 772 kr

Vann, slam og renovasjon

Engangsgebyr for tilknytning (fra 1.1.2017)
Engangsgebyr pr enhet for tilknytning Vann Avløp
Hytte og fritidsboliger 16.000 kr 13.000 kr
Andre bygg; boliger, næringsbygg, offentlige bygg 16.000 kr 13.000 kr
Vann og avløp: Årsgebyr for abonnement (fra 1.1.2017) Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt gebyr.
Kategori Vann Avløp
Hytter og fritidsboliger 1.800 kr 1.500 kr
Boliger/leiligheter inntil 90 m 1.500 kr 1.500 kr
Boliger/leiligheter over 90 m 1.800 kr 1.500 kr
Næringsbygg, driftsbygning, off. virksomhet 1.800 kr 1.500 kr
Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
60 m3 60 m3
30 m3 30 m3
Vann og avløp: Forbruksgebyr boliger (fra 1.1.2017)
Kategori Stipulert vannforbruk Stipulert avløpsforbruk
Bolig/leilighet inntil 90 m2 150 m3 150 m3
Bolig/leilighet 91-299 m2 250 m3 250 m3
Bolig/leilighet over 300 m2 300 m3 300 m3
Tillegg svømmebasseng 60 m3 60 m3
Vann og avløp: Forbruksgebyr næringsbygg (fra 1.1.2017)
Kategori Stipulert vannforbruk Stipulert avløpsforbruk
Næringsbygg inntil 100 m2 130 m3 130 m3
Næringsbygg 101-300 m2 250 m3 250 m3
Næringsbygg 301-700 m2 500 m3 500 m3
Næringsbygg 701-1000 m2 1.000 m3 1.000 m3
Næringsbygg 1001-2000m2 1.500 m3 1.500 m3
Næringsbygg over 2000 m2 2.000 m3 2.000 m3
Vann og avløp: Forbruksgebyr driftsbygninger i landbruket (fra 1.1.2017)
Kategori Stipulert vannforbruk Stipulert avløpsforbruk
Uten husdyrhold 130 m3
<10 gde=""> 200 m3
10-19 GDE 300 m3
20-29 GDE 400 m3 150 m3 (alle)
30-39 GDE 500 m3
40-49 GDE 600 m3
50-59 GDE 700 m3
> 60 GDE 800 m3
Vann og avløp: Årlig vannmålerleie (2016) Vannmåleren er kommunens eiendom og abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av vannmåler til kommunen. Gebyret skal dekke anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyret varierer med målerens størrelse og type etter følgende modell:
Størrelse på vannmåler Pris pr. måler
Inntil 25 mm 362 kr
26-50 mm 400 kr
51mm og større (flensemålere) 1227 kr
Spesielle målere (kombimålere) 1703 kr
Vann og avløp: Øvrige gebyrer (fra 1.1.2017)
Nettgebyr 1,49 kr/m3
Avlesningsgebyr-/kontrollgebyr (per avlesning og avlest måler) 341 kr
Gebyr for midlertidig tilknytning (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) Vedtatt forskrift tillates midlertidig tilknytning for en periode inntil 1 år. I tillegg påløper abonnementsgebyr jfr. kategori næringsvirksomhet. Vann: 1.650 kr Avløp: 1.118 kr
Gebyr for levering av vann fra tankvogn
(Med brann-/tankbil, ca. 3.000 liter) 1008 kr
Utkjøring av vann per time på bil 1.085 kr
Utkjøring av vann per time på sjåfør 701 kr

Kontakt

Rissa kommune
73 85 27 00

 

Fant du det du lette etter?