Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skolefritidsordning (SFO)

Illsutrasjon av to løpende barn. - Klikk for stort bilde

SFO er et frivillig tilbud til barn på 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1. - 7. årstrinn ved alle skoler i Rissa.

Åpningstider

Mandag til fredag 06.45-16.45
I skolens ferier er åpningstida 07.00-16.00
SFO er stengt på 5 skolens planleggingsdager
SFO er stengt i juli måned, fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag, og hele påskeuka
SFO er stengt lørdager og søndager, og på helligdager som faller på ukedager.
 

Priser

SFO (fra 1.1.2017)
SFO (fra 1.1.2017)
OppholdsbetalingPer månedPer år*
Mindre enn 8 timer per uke979 kr10 764 kr
8-16 timer per uke1700 kr18 695 kr
Mer enn 16 timer per uke = helplass2524 kr27 759 kr

Betaling skjer en gang per måned. Ved manglende betaling, opphører tilbudet om SFO-plass. 

*Fevåg/Hasselvika skole: Her er det SFO 10 måneder i året, ikke 11 som ved de andre skolene. Samlet årspris her er derfor lavere, men månedsprisen er den samme.

Moderasjonsordninger

 • Foresatte/samboere med samlet bruttoinntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (kr 270 204), kan søke om redusert betaling i SFO. Inntektene må dokumenteres. Foresatte/samboere som oppfyller betingelsene, får 25 prosent moderasjon. 
 • Når flere barn fra samme husstand er i SFO, får familien 25 prosent moderasjon for hvert barn.
 • Når familien oppfyller begge moderasjonskravene nevnt over, innfris kun ett av dem.
 

SFO i ferier

 • De som ikke disponerer full SFO-plass i ferier, har anledning til å kjøpe ekstradager til en pris av 300 kr per dag.  
 • Man kan benytte SFO i ferier i forhold til den plassen man betaler for. Foresatte kan velge når de ønsker å benytte sin ferie-SFO.
 • De som betaler for mindre enn 8 timer per uke, disponerer ¼ SFO-plass i de ferieukene SFO holder åpent.
 • De som betaler for 8-16 timer per uke, disponerer ½ SFO-plass i de ferieukene SFO holder åpent.
 • De som betaler for 16 timer eller mer per uke, disponerer SFO-plassen ubegrenset i de ferieukene SFO holder åpent.
 • Det kreves minst 4 påmeldte barn i skolens ferier for at SFO holdes åpent. Er antallet lavere,
  gis det tilbud om å benytte seg av SFO ved en annen skole i kommunen
 • I skolens ferier kan SFO ved de ulike skolene kunne samordne driften. Oppmøte og
  henting skjer på hjemme.
 • Eventuell transport av barn mellom skolene i ferier skal ikke foregå med de ansattes biler, men med offentlig transport.

Opptak

Hovedopptaket skjer i vårsemesteret og gjelder for ett skoleår. Ved skolestart i 1. klasse, kan plassen benyttes fra første mandag i august. Det kan foretas opptak i løpet av skoleåret.

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass og ønske om endring, skjer skriftlig til den enkelte skole. Oppsigelsestiden er 1 måned og oppsigelsesfristen er den 1. og 15. i hver måned.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Sist endret 20.12.2016

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
Oppvekstsjef

 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering