Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er kommunens sakkyndige organ i spørsmål om spesialpedagogisk hjelp i hjem, barnehage og skole.

Henvis enkeltsak (PDF, 685 kB)

Henvis systemsak (PDF, 185 kB)

Hva gjør PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten, samarbeider med andre kommunale tjenester om å bistå barn, unge og voksne med særskilte behov. Vi kan bistå med:

  • Veiledning på individ- og systemnivå
  • Pedagogisk utredning
  • Sakkyndig vurdering

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Den gjelder først og fremst vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet:

Henvisning, førskolebarn

Hvis barnehagen tror at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, tar de bekymringen opp med foreldre, foretar en kartlegging av barnets situasjon, og prøver ut tiltak. Hvis tiltakene ikke har effekt, henvises barnet til PPT i samråd med foreldre.

Foreldre har selvstendig rett til å kreve en sakkyndig vurdering. Se oversikt over saksgang. (PDF, 348 kB)

Nærbilde av tre barn som holder hender. - Klikk for stort bilde Elise C. M Reksen

Henvisning, skolebarn

Hvis du som forelder, lærer eller elev mistenker at eleven ikke har et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen ved skolen, kan du henvende deg til rektor og be om en vurdering av behovet for spesialundervisning.

Skolen skal vurdere og prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Skolen skal også be PPT om veiledning med tanke på flere mulige tiltak. Hvis tiltakene ikke har effekt, innhenter skolen foreldrenes samtykke til at det foretas en sakkyndig vurdering ved PPT.

PPT vil utrede den enkelte eleven ved hjelp av samtaler, observasjoner, testing, og gjennom samarbeid med foreldre, barnehage og skole.

Se oversikt over saksgang. (PDF, 346 kB)

Ved utfordringer i gruppe

Hvis barnehagen eller skole opplever utfordringer i gruppa/klassen som helhet (for eksempel mobbing), kan dette henvises som en systemsak. Barnehagen eller skolen sender da en skriftlig rapport om situasjonen i og rundt gruppa. Beskriv hva som fungerer, og hva som er utfordringene. Bruk henvisningsskjema for systemsak (lenke kommer).

Våre samarbeidspartnere

Vi samarbeider med flere ulike instanser, alt etter hva den enkelte har behov for. Våre samarbeidspartnere er:

gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • tidligere eller utsatt skolestart
  • fritak fra opplæringsplikten
  • tegnspråkopplæring
  • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

I tillegg har tjenesten en samarbeidsavtale med de andre kommunene i Fosen om to regionale stillinger som skal ivareta satsingsområder innenfor skrive- og leseopplæring og sosial tilpasning.

Kontakt

Du finner telefonnummer og epostadresse til PPT-ansatte til høyre (eller nederst på siden hvis du leser dette på mobil). For å få opp epost-adressen, høyreklikker du på konvolutten og velger "kopier e-postadresse".

Adresse

Rissa helsetun, Årnsetflata 28, 7100 Rissa

Sist endret 04.11.2016

Kontakt

Karen Sofie Ask
73 85 27 34
952 32 710

 

Elin Solli
73 85 27 31
916 70 778

 

Lillian Forseth Eilertsen
73 85 27 32
977 65 345

 

Tove Karin Lein
Leder, PPT
73 85 27 80
971 35 240

 

Fant du det du lette etter?