Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehage

Søknadsfrist

20. mars er søknadsfristen for hovedopptaket med oppstart på høsten. Opptak ellers i året gjøres av barnehagestyrer.

Søk barnehageplass

 

Barnehager i Rissa kommune

Les mer om barnehagene på www.barnehagefakta.no

Priser

Barnehagepriser (pris per måned fra 1.1.2017)
Barnehageplass Pris
5 dager i uka 2730 kr
4 dager i uka 2184 kr
3 dager i uka 1638 kr
2 dager i uka 1092 kr
Prisene gjelder for alle barnehager i kommunen, kommunale og private. Mat kommer i tillegg og settes av den enkelte barnehage. Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, gis det 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50 prosent for barn nummer tre og evt flere.

Les om betaling og moderasjon

Barnehageplass

 

 • Barn som fyller ett år innen 1. september det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass fra august. Hvis du ønsker at et barn med rett til plass fra august skal starte senere på høsten, må du likevel betale for plassen fra august.
 • Barn som fyllet ett år i september, oktober og november får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Det betyr at hvis du har barn født i september, oktober eller november 2016, kan du søke inn barna via hovedopptaket med frist 20. mars. Du betaler fra den måneden barnet har rett til plass.
 • Det er ett hovedopptak i året. Her er søknadsfristen 20. mars, og du søker elektronisk ( se lenke over). Ved hovedopptaket blir søknadene behandlet i løpet av april. Etter det foretas det fortløpende opptak gjennom hele året.
 • Når du takker ja til tilbud om barnehageplass for barnet ditt, har du denne plassen fram til du sier den opp eller barnet begynner på skolen.
 • Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det er bosatt. 
 • Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Kommunale og private barnehager skal behandles likt i opptaksprosessen.
 • Hvis du skal søke om moderasjon i betalingen, må du søke innen 1. juni.

Barnehagesøknaden

 • I Rissa har vi fem kommunale og seks private barnehager. Gå inn på lenkene over for å lese vedtektene til den enkelte barnehagen. Der kan du bl.a. lese om barnehagens opptakskriterier, åpningstider, regler for feriestengning mm. 
 • Hvis du skal søke inn flere barn i familien, må du fylle ut ett søknadsskjema for hvert barn.
 • Hvis du skal søke om å øke eller redusere antall dager, må du også fylle ut skjema.
 • Ved søknad om overflytting fra én barnehage til en annen, vil du automatisk miste plassen du søker deg bort fra når du får førsteønsket ditt oppfylt.
 • Ved tilbud om førsteønsket som du har søkt på, mister du automatisk muligheten til å stå på venteliste.

Bilder fra Rissa-barnehagene

Skolestart 1
Indre Fosen kommune har laget ei felles brosjyre om rutinene for overgangen mellom barnehagen, skole og SFO.

 

Fant du det du lette etter?