Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skolestart

Barn.png - Klikk for stort bilde Velkommen til Rissa-skolen! Her har vi samlet informasjon og søknader som er aktuelle for skolestarterne.

Skjema

Klage på tildeling av skoleplass

Søk om skoleskyss

Skolerute

Første skoledag høsten 2017, er 21. august. I skoleruta (PDF, 205 kB) finner du alle ferier, fridager og planleggingsdager for skoleåret 2017/18.

Tildeling av skoleplass

Barn som fyller seks år i 2017, får tildelt skoleplass ved sin nærskole i Rissa kommune. Tildelingen av skoleplass, er et vedtak fattet av kommunen. Du mottar et brev om dette med tittelen "Velkommen til Rissa-skolen" i løpet av mars måned.

Klage på tildelingen av skoleplass

Et vedtak kan du klage på. Vil du at barnet skal ha plass ved en annen skole enn nærskolen? Eller ønsker du utsatt skolestart? Da kan du sende inn klageskjemaet som du finner øverst på denne siden. Du må sende inn klagen senest tre uker etter at du mottok brevet "Velkommen til Rissa-skolen" i posten.

Skoleskyss

Elever i første trinn har rett til skoleskyss gjennom opplæringsloven, hvis

Elever med funksjonsnedsettelser har rett til gratis skyss til og fra skolen og skolefritidsordningen (SFO), dersom de trenger det, uavhengig av avstanden.

Retningslinjer grunnskoleskyss (PDF, 979 kB)

Søk om skoleskyss

 

Skolen er gratis

Grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at skolen ikke kan kreve betaling fra deg som forelder for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen. Foresatte må betale for Skolefritidsordning (SFO).

bilde av den nye skolesekken for barna som begynner på skolen høsten 2017. - Klikk for stort bilde Skolesekk

Alle førsteklassinger får gratis skolesekk fra Vegvesenet. Dette er solide og gode skolesekker med mange rom. Fargen og refleksene på sekken gjør barna godt synlige i trafikken. Tanken er at barna kan bruke disse sekkene både i første og andre klasse.

Barnehagens rutiner

Det siste året før barna skal begynne på skolen, har barnehagene faste rutiner for å gjøre overgangen så god som mulig. Barnehage, skole, helsesøster og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Rissa, har utarbeidet en brosjyre med rutiner ved skolestart. Brosjyren er årsplanen til barnehagebarna. Du kan lese brosjyren her.

Skolefritidordning (SFO)

SFO er et frivillig tilbud til barn på 1. - 4. trinn og for barn med særskilte behov på 1. - 7. årstrinn ved alle skoler i Rissa. Hovedopptaket skjer i vårsemesteret og gjelder for ett skoleår. Ved skolestart i 1. klasse, kan plassen benyttes fra første mandag i august. Du vil få mer informasjon om SFO fra skolen. --> Gå til SFO-siden.

Fritidstilbud

Kontakt

Finn Yngvar Benestad
Oppvekstsjef
73 85 27 25
932 08 002

 

Fant du det du lette etter?