Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Velkommen til Rissa kommunes digitale tjenesteportal.

Tjenestene finner du i menyen til venstre. Logg deg inn for å få tilgang til "Mine saker". Under Mine saker finner du dine påbegynte og innsendte skjema til kommunen.

Søke som organisasjon?

Registrer deg her

RettpåSak - startlån og tilskudd

Både startlån og tilskudd er økonomisk behovsprøvd, og skal bare gis til personer som er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Det er også et vilkår at du (helt eller delvis) ikke får finansiering gjennom ordinær bank. Startlån og tilskudd gis ikke utover verdien på boligen. Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån og tilskudd bidra til at du kan skaffe deg eller beholde en nøktern og rimelig bolig.

Søk startlån og tilskudd

Kontaktpersoner

Startlån

Rissa kommune krever dokumentasjon fra minimum to banker på at du ikke får tilstrekkelig finansiering der. Du må også ha vært økonomisk ute av stand til å kjøpe egen bolig over en litt lengre periode. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Barnefamilier prioriteres, og lån ytes fortrinnsvis til personer som er bosatt i Rissa eller som har nær familie eller jobb i kommunen. Rissa kommune får hvert år kun en begrenset pott med midler til Startlån, og må prioritere innenfor rammene av disse.

Startlån kan søkes til:

  • etablering i ny bolig
  • for å sikre muligheten til å bli boende i egen bolig (typisk refinansiering)

Tilskudd

Ordningen med tilskudd fra Rissa kommune er økonomisk behovsprøvd. Vi setter opp budsjett for deg etter Husbankens mal, og kommer du ut med overskudd der til å kunne betale selv eller skaffe annen finansiering, er tilskudd ikke en mulighet for deg. Også for tilskudd får Rissa Kommune kun en begrenset pott, og må prioritere strengt innenfor rammene av disse.

Tilskudd kan søkes til:

  • tilpasning ved nedsatt funksjonsevne - familier med barn som har behov prioriteres høyest, deretter fortløpende vurdering av foreliggende behov og økonomisk situasjon, sist husstander som ønsker å tilrettelegge for fremtidig behov. Det gis ikke tilskudd til tilpasninger som er påbegynt, da det er et vilkår at tilpasningen skjer ihht en tverrfaglig vurdering i Rissa kommune.
  • etablering i egen bolig - meget snever mulighet, streng vurdering
  • refinansiering av gjeld - hvis det er en reell fare for at du mister boligen din

Pris for tjenesten

Veiledningen fra kommunen er gratis.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Sist endret 02.03.2017
Fant du det du lette etter?
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Login for redigering