Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søknad om hjorteoppdrett i Skaugdalen

Gårdsnummer 94/bruksnummer 2 Skånøy søker om tillatelse til oppdrett av hjort etter forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område m.m av 15.02.1999 nr 537.

Les søknaden (PDF, 103 kB)

Kart fra søknaden (PDF, 396 kB)

Oversiktskart for området (PDF, 254 kB)

Hvis du ikke klarer å lese fila med søknaden, ligger teksten i brevet nederst i denne artikkelen.

Har du innspill?

Da sender du en skriftlig, begrunnet uttalelse til
Rissa kommune
Rådhusveien 13
7100 Rissa

eller postmottak@rissa.kommune.no

innen 10. juni 2017.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Tore Solli på tore.solli@rissa.kommune.no eller telefon 995 86 057.

Søknad om hjorteoppdrett gårdsnummer 94, bruksnummer 4

Totalt areal på eiendommen er 1200 dekar herav 80 dekar dyrket.

I forbindelse med søknad om hjorteoppdrett søkes det om omdisponering av grunn på ca. 300 dekar til formålet. Se vedlagt kart.

Det står ca. 1000 m3 skog innenfor innhegningen. Planen er å ta ut ca. 150 m3 pr. år.

Det tenkes totalt et kvantum på ca. 100 dyr som oppbygges over tid. Det søkes også om tillatelse til å fange inn ville dyr for genmateriale. I forbindelse med hjorteoppdrettet søkes det om nydyrking av ca. 50 dekar innenfor hegnet. Merket rødt på kartet.

Jeg har tidligere bygd skogsvei, klassifisert som tung traktorvei, i området - ca. 2 km lang. dersom den planlagte veien til Liab blir bygd, kan inngjerdingen av hegnet endres i forhold til dette.

Grunneiere som har hogstmoden skog ved den allerede bygde skogsvei, får tilbud om å benytte denne veien for uttak av tømmer innen utbyggingen av hjorteoppdrettet.

Gjerdet kommer til å bli 2 meter høyt pluss 2 topptråder - tilsammen 2,5 meter høyt.

Det er ment å dele hegnet i 2 like deler + foringsplasser og sluse for innfangning og merking.

Jeg er innforstått med lover og regler i forbindelse med hjorteoppdrett.

Jeg kan ikke se at oppdrettet innebærer noen fare for vannforurensning.

Hegnet blir ingen hinder for vilttrekk da det er åpent på begge ender av hegnet.

Ingen turstier i området rundt vil bli berørt av hegnet. Det er for allmenn benyttelse planlagt gapahuk på Østre Skånøyklumpen. Merket gult på vedlagt kart.

Med hilsen

Svein Skånøy (signatur)

Fant du det du lette etter?