Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Kunngjøringer og høringer
Publisert 12.04.2017

 Varsel om oppstart av planarbeid og høringsforslag til planprogram.

Publisert 04.07.2016

VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID: Hafellbakkan boligområde- Gnr. 9 bnr. 8 m/fl. Stadsbygd, Rissa kommune.

Publisert 15.10.2015

Barnehageplan – strategisk utviklingsplan for barnehagesektoren er nå ute på høring, med høringsfrist 15.12.2015. Du sender din høringsuttalelse til postmottak@rissa.kommune.no.

Publisert 26.11.2015

Demensplan 2015-2020 inneholder relevant informasjon knyttet til demens, samt en tiltaksplan for perioden. Planen ble behandlet i Hovedutvalg for helse og omsorg (HOM) 18.11.2015 og det ble vedtatt å sende planen ut på høring. Høringsfristen er 15.1.2016.

Publisert 13.09.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen sender med dette på høring kapittel 3-5 i forslag til lokal forskrift om skolekretsgrenser for Indre Fosen kommune. Frist for å komme med uttalelser er fredag 27. oktober. Alle høringsuttalelser sendes til postmottak@rissa.kommune.no.

Publisert 09.05.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen har foreslått retningslinjer og rutiner for hvordan skolene i Indre Fosen følger opp elevers fravær. Du kan komme med innspill til forslaget, senest 2. juni.

Publisert 09.05.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen har foreslått forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen. Du kan komme med innspill til forslaget innen 2. juni.

Publisert 09.05.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen har foreslått regler for elev-permisjoner i kommunens grunnskoler. Du kan komme med innspill til forslaget innen 2. juni.

Publisert 04.05.2017
Korn.png

Her kan du lese utkastet til en kommunal forskrift om kommunens plikt til å tilby sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Du kan uttale deg om utkastet innen høringsfristen 23. mai.

Fant du det du lette etter?