Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Kunngjøringer og høringer
Publisert 12.04.2017

 Varsel om oppstart av planarbeid og høringsforslag til planprogram.

Publisert 26.11.2015

 Her ligger arealplaner som er på høring.

Publisert 11.05.2017

 Arealutvalget har vedtatt å sende forslag til ny plan på høring.

Publisert 04.07.2016

VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID: Hafellbakkan boligområde- Gnr. 9 bnr. 8 m/fl. Stadsbygd, Rissa kommune.

Publisert 09.05.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen har foreslått retningslinjer og rutiner for hvordan skolene i Indre Fosen følger opp elevers fravær. Du kan komme med innspill til forslaget, senest 2. juni.

Publisert 09.05.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen har foreslått forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Indre Fosen. Du kan komme med innspill til forslaget innen 2. juni.

Publisert 09.05.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen har foreslått regler for elev-permisjoner i kommunens grunnskoler. Du kan komme med innspill til forslaget innen 2. juni.

Publisert 04.05.2017
Korn.png

Her kan du lese utkastet til en kommunal forskrift om kommunens plikt til å tilby sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Du kan uttale deg om utkastet innen høringsfristen 23. mai.

Publisert 31.03.2017
skolebuss.png

Oppvekstutvalget har foreslått retningslinjer for grunnskoleskyssen i Indre Fosen kommune. Du kan sende skriftlig innspill til postmottak@rissa.kommune.no innen 8. mai.

Publisert 09.05.2017

Oppvekstutvalget i Indre Fosen har foreslått en lokal handlingsplan for skolebasert vurdering i grunnskolene. Du kan komme med innspill senest 2. juni.

Fant du det du lette etter?