Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunale gebyrer

Kommunale avgifter betales tre ganger årlig. Les mer om avgifter og frister her.

Prisliste 2017 (PDF, 843 kB)

 

Barnehage og skole

Kultur og kirke

Omsorg

Bygg og bo

Vann, slam og renovasjon

Barnehage og skole

Barnehagepriser (pris per måned fra 1.1.2017)
Barnehagepriser (pris per måned fra 1.1.2017)
Barnehageplass  
5 dager i uka2730 kr
4 dager i uka2184 kr
3 dager i uka1638 kr
2 dager i uka1092 kr
Prisene gjelder for alle barnehager i kommunen, kommunale og private. Mat kommer i tillegg og settes av den enkelte barnehage.
SFO (fra 1.1.2017)
SFO (fra 1.1.2017)
OppholdsbetalingPer månedPer år*
Mindre enn 8 timer per uke979 kr10 764 kr
8-16 timer per uke1700 kr18 695 kr
Mer enn 16 timer per uke = helplass2524 kr27 759 kr
Utleie av skolebygg (fra 1.1.2017)
Utleie av skolebygg (fra 1.1.2017)
Klasserom Avtales
Gymnastikksal inkl. dusj og garderober Avtales
Dusj og garderobeanlegg Avtales
Svømmebasseng inkl. dusj og garderobeanlegg Avtales
Åsly kunstgressbane - for å dekke variable utgifter Avtales
Gressbaner inkl. dusj og garderobeanlegg Avtales
Grusbaner inkludert dusj og garderobeanlegg Avtales
Håndballbaner inkludert dusj og garderobeanlegg Avtales
Utskrift av vitnemålskopi100
Utleie av skolebygg til organiserte voksenaktiviteter både for ansatte i kommunen og andre voksne innbyggere.

 

Kultur og kirke

Kulturskolen (fra 1.1.2017) Søskenmoderasjon Instrumentalundervisning: Du betaler full pris for det barnet som har det dyreste tilbudet i kulturskolen. For barn nr. 2 betaler du 75 prosent av kontigenten, og 50 prosent for eventuelle flere søsken. Du får ikke moderasjon hvis eleven benytter seg av flere tilbud i kulturskolen. Kommunen sender krav om innbetaling en gang per semester. Salg av tjenester til skolekorps:Korpsene betaler 100 prosent av lønnsutgifter til opplæring av aspiranter. Voksenkorps/voksenkor (medlemmer over 18 år) betaler 100 prosent av reelle lønnskostnader.
Kulturskolen (fra 1.1.2017)
AktivitetPris per semesterPris per år
Musikk individuell undervisning og instrumentalgrupper, visuelle\nkunstfag og teater.1288 kr2.575 kr
Dans876 kr1.751 kr
Prosjektundervisning, pr. prosjekt
Kirkesektoren (fra 1.1.2017)
Kirkesektoren (fra 1.1.2017)
Festeavgift (10 år)1369
Gravsettingsavgift (for personer ikke bosatt i Rissa kommune):
Urne1780
Kistegrav5968
Inntekt innen sektoren tilfaller Fellesrådet
Andre satser innen kirkesektoren er behandlet i Fellesrådet

 

Omsorg

Omsorgstjenester: satser for egenbetaling (fra 1.1.2017)
Omsorgstjenester: satser for egenbetaling (fra 1.1.2017)
Abonnementspris for praktisk bistand per måned:
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp)
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet)323 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet)647 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet)940 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet)1294 kr
FørstegangsbesøkGratis
Middag levert hjemme, per porsjon84 kr
Middag på institusjon, per porsjon84 kr
Frokost, per måltid41 kr
Kveldsmat, per måltid41 kr
Trygghetsalarm per måned
I husstand med inntekt under 185 152 kr (2 X Folketrygdens grunnbeløp)200 kr
I husstand med inntekt mellom 185 152-277 728 kr (2-3 X grunnbeløpet)224 kr
I husstand med inntekt mellom 277 728-370 304 kr (3-4 X grunnbeløpet)247 kr
I husstand med inntekt mellom 370 304-462 880 kr (4-5 X grunnbeløpet)271 kr
I husstand med inntekt over 462 880 kr (over 5 X grunnbeløpet)291 kr
Fullkost, per døgn141 kr
Dagsentertilbud per oppmøtedag:
Oppmøtedag inkludert middag og frokost eller ettermiddagskaffe114 kr
Oppmøtedag u/middag57 kr
Tillegg for transport ved behov
Ingen skal betale mer enn gjennomsnittlig kostnad for tjenesten. Timesprisen for praktisk bistand i Rissa kommune er satt til 232 kroner. Som hovedregel betaler brukeren av tjenesten en egenandel for praktisk bistand som abonnementspris. Prisene er hentet ut ifra satser fra Helse- og omsorgsdepartementet. I denne ordningen er det husstandens inntekt som legges til grunn ved beregningen av egenbetaling. Det kan etter søknad gjøres unntak fra bestemmelsene dersom du kan dokumentere manglende økonomisk evne til å betale avgiftssatsen helt eller delvis.
Omsorgsboliger (fra 1.1.2017)
Omsorgsboliger (fra 1.1.2017)
AdresseKr/måned 
Lindegaard
Leilighet 161 - gbnr 122/318 - 55m29340
Leilighet 162 - gbnr 122/318 - 55m29340
Leilighet 166 - gbnr 122/318 - 39 m28202
Leilighet 167 - gbnr 122/318 - 39 m28202
Leilighet 168 - gbnr 122/318 - 39m28202
Leilighet 169 - gbnr 122/318 - 39m28202
Leilighet 170 - gbnr 122/318 - 39m28202
Leilighet 171 - gbnr 122/318 - 39m28202
Leikvang, Husbysjøen
Leilighet 1 - gbnr 155/9/10 - 61m26346
Leilighet 2 - gbnr 155/9/10 - 53m24943
Leilighet 3 - gbnr 155/9/10 - 51m24943
Leilighet 4 - gbnr 155/9/10 - 47m24943
Leilighet 5 - gbnr 155/9/10 - 50m24943
Leilighet 6 - gbnr 155/9/10 - 54m24943
Leilighet 7 - gbnr 155/9/10 - 61m26346
Leilighet 8 - gbnr 155/9/10 - 61m24943
Strømmen borettslag
Leilighet 8 - gbnr 124/320 - 55m26409
Leilighet 9 - gbnr 124/320 - 55m26409
Leilighet 10 - gbnr 124/320 -45m25778
Leilighet 11 - gbnr 124/320 -45m25778
Leilighet 12 - gbnr 124/320 -45m25778
Leilighet 13 - gbnr 124/320 - 45m25778
Leilighet 14 - gbnr 124/320 - 45m25778

 

Bygg og bo

Husleie kommunale boliger (fra 1.1.2017)
Husleie kommunale boliger (fra 1.1.2017)
Ordinære kommunale boligerKr per måned 
Ytre Ringvei 37a - gnr. 122/173 100m²7184
Ytre Ringvei 37b - gnr 122/173 60m²4671
Ytre Ringvei 35b –gnr. 122/174 - 60m²4270
Ytre Ringvei 35a - gnr 122/174 -100m²7184
Indre Ringvei 20a –gnr. 122/175 100m²7184
Indre Ringvei 20b - gnr. 122/175 60m²4671
Ytre Ringvei 29a -gnr. 122/165 -60m²4671
Ytre Ringvei 29b - gnr. 122/165 - 60m²4671
Ytre Ringvei 29c - gnr. 122/165 - 60m²4671
Ytre Ringvei 19a - gnr 122/167 - 65m²4671
Ytre Ringvei 19b - gnr 122/167 - 65m²4671
Ytre Ringvei 19c - gnr 122/165 - 65m²4671
Valsåmyra 8 - gnr 13/96 - 65 m26468
Valsåmyra terasse 2 - gnr 13/117 - 45 m26468
Valsåmyra terasse 3 - gnr 13/117 - 45 m26468
Valsåmyra terasse 4 - gnr 13/117 - 60 m28233
Rådhusveien 7a - gbnr 122/10 - 54 m26684
Rådhusveien 7b - gbnr 122/10 - 35 m2 - hybel3887
Rådhusveien 7c - gbnr 122/10 - 51 m26684
Rådhusveien 9a gbnr 122/10 - 54 m26684
Rådhusveien 9b - gbnr 122/10 - 54 m26684
Rådhusveien 9c - gbnr 122/10 54 m26684
Nedre Fallet 2a - gbnr 122/10 - 77m24799
Bregneveien 2a - gbnr 122/362 - 56,5 m27449
Bregneveien 2b - gbnr 122/362 - 65,5 m28637
Bregneveien 2c - gbnr 122/362 - 70,5 m29296
Bregneveien 2d - bgnr 122/362 - 56,5 m27449
Bregneveien 4a - gbnr 122/362 - 65,5 m28637
Bregneveien 4b - gbnr 122/362 - 56,5 m28385
Bregneveien 4c - gbnr 122/362 - 70,5m29296
Bregneveien 4d - gbnr 122/362 - 56,5m2
Kløvertun, Stadsbygd
Leilighet 1 - gbnr 13/60 - 45m24821
Leilighet 2 - gbnr 13/60 - 55m26312
Leilighet 3 - gbnr 13/60 - 45m24821
Leilighet 4 - gbnr 13/60 - 45m24821
Leilighet 5 - gbnr 13/60 - 45m24821
Leilighet 6 - gbnr 13/60 - 45m24821
Leilighet 7 - gbnr 13/60 - 45m24821
Leilighet 8 - gbnr 13/60 - 45m24821
Leilighet 9 - gbnr 13/60 - 55m26312
Byggesaksbehandling (fra 1.1.2017)
Byggesaksbehandling (fra 1.1.2017)
 Kr 
Søknad om tillatelse til oppføring av boligbygg og fritidshus/hytter:
a) Tiltaksklasse 19.270
b) Tiltaksklasse 212.500
c) Tiltaksklasse 314.420
>>Les om tiltaksklassene her
d) For andre kategorier nybygg- herunder uthus, garasjer, drivhus, tilbygg, påbygg, underbygg, hovedombygning, skur o.l
Bruksareal inntil 50 m²2.575
50 - 70 m²4.120
70 - 100 m²6.000
100 - 250 m²9.270
250 - 500 m²26.780
500 - 1.000 m²34.505
Bygg over 1.000 m², per 100 m²2.875
e) Rene lagerbygg - halvt gebyr
f) For behandling/kontroll av tiltak etter plan- og bygningsloven* (pbl) § 20-1 og 30-6 som ikke kan måles i grunnflate, samt forstøtningsmur, innhegninger, bruksendring, riving etc.2.575
h) Melding om mindre tiltak på bebygd eiendom, jfr. pbl. § 31-2, Forts driftsbygninger i landbruket, jfr. pbl. § 30-1 og midlertidig/transportable bygninger eller anlegg, jfr. pbl § 30-5.4.120
*Plan og bygningsloven
Driftsbygninger i landbruket over 1000 m2 beregnes som 1d.
2) Bygge- og tiltakssaker:
to- trinns behandling
a. Søknad om rammetillatelse -70% av pkt.1
b. Søknad om igangsettingstillatelse - 40% av pkt.1
3) Utslippstillatelse:
a) Utslippssøknad, små anlegg inntil 15pe. Hvis utslippstillatelse gis samtidig med behandling av byggesøknad, betales 50% av ovennevnte gebyr. Det samme gjelder for rehabilitering av små avløsanlegg.4.120
Behandling av felle utslippssøknad etter forurensningsforskriftens:
§ 12 (15-50 pe)8.240
§ 13 (over 50 pe)12.360
4) Søknad om endring av tillatelse:
50 % av opprinnelige gebyr
5) Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlig foretak i saken
a. Tillegg for åpenbart mangelfull søknad1.545
b. Tillegg for merarbeid ved igangsatt arbeider før søknad er innsendt/behandlet/godkjent, beregnet etter anvendt tid /pr.time721
c. Tillegg for merarbeid ved arbeider eller bruk som er i strid med pbl., beregnet etter anvendt tid /pr.time721
Gebyr ihht. pkt. 1-6 skal innbetales innen 14 dager etter at vedtak er fattet og regning er utstedt. Ved avslag skal det betales fullt gebyr.\tDersom saken trekkes før vedtak er fattet, skal det betales 50% av beregnet gebyr.Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet. Rissa kommune krever ikke byggesaksgebyr for behandling av søknad om tiltak som gapahuker, enkle bruer, klopper og andre enkle tilrettelegginger for allmennhetens friluftslivsutøvelse.
Gebyrregulativ i byggesaksbehandling i hht. plan- og bygningslov.
Oppretting (fra 1.1.2017)
Oppretting (fra 1.1.2017)
1. Oppretting av grunneiendom og festegrunnKr 
0-250 m²6.180
250-500 m²9.270
500-2.000 m²15.450
2.000-5.000 m²2.060
5.000-10.000 m²1.030
For arealer over 10.000 m² t.o.m. 25.000 m² betales et tillegg per påbegynte 1.000 m²515
Landbrukseiendommer og grunn til allmennyttig formål faktureres etter medgått tid. Minstepris:7.725
Ved fradeling av gårdstun, kreves gebyr som for oppretting av boligtomt inntil 2.000 m2.
2. MATRIKULERING AV EKSISTERENDE UMATRIKULERT GRUNN
Må det foretas oppmålingsforretning, betales gebyr etter pkt 1. Ved bare matrikkelarbeide, faktureres etter medgått tid.
Seksjonering av eksisterende eiendom uten kartforretning: 3 X det til enhver gjeldende rettsgebyr.
3. OPPMÅLING AV UTEAREAL PÅ EIERSEKSJON
0-250 m²6.180
250-500 m²9.270
500-2.000 m²15.450
2.000-5.000 m² økning per dekar2.060
5.000-10.000 m² økning per dekar1.030
For arealer over 10.000 m², betales et tillegg per påbegynt 1.000 m²515
4. OPPRETTING AV ANLEGGSEIENDOM
0-2.000 m315.450
2.000 m3 og større. Økning per påbegynt 1.000 m31.030
5. REGISTRERING AV JORDSAMEIE
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstepris kr5.150
6. OPPMÅLING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING
For registrering og kontorarbeider betales et gebyr på kr 2.500. I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning som i pkt 1.1
7. AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført fordi:\n•\tsaken må avvises\n•\tsaken ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres\nsettes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.3. Ved tilbakekalling før forretningen er berammet er gebyret kr 1.000,-.
Grensejustering (fra 1.1.2017)
Grensejustering (fra 1.1.2017)
Grunneiendom, festegrunn og jordsameieKr 
0 - 250 m²5.150
250 - 500 m²7.210
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal. (max. grense er satt til 500m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. Dersom et tillegg består av flere parseller, f.eks makeskifte, er det totalt areal som regnes.
Matrikulering av hel teig - uten kartforretning, samt opprettelse av punktfeste2.575
Matrikulering av eksisterende festetomt hvor det tidligere er holdt kartforretning, hvor oppmåling ikke er nødvendig, reduseres oppmålingsgebyret med 50%.
Arealoverføring (fra 1.1.2017)
Arealoverføring (fra 1.1.2017)
Grunneiendom, festegrunn og jordameieKr 
0-250m²6.180
250-500 m²9.270
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m² medfører en økning av\ngebyret på:2.060
Anleggseiendom (fra 1.1.2017)
Anleggseiendom (fra 1.1.2017)
ArealKr 
0-250 m36.180
250-500 m39.270
Deretter økning per 500 m32.060
Delingssaker (fra 1.1.2017)
Delingssaker (fra 1.1.2017)
 Kr 
Opprettelse av grunneiendom (fradeling)
Grunngebyr og godkjenning i samsvar med reguleringsplan2.575
Saksbehandlingsgebyr (Rissa utv), jfr. Jordloven/Skogbruksloven2.575
(Deling/omdisponering/veiplanlegging)
Eierseksjonering0
Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom:0
Saks om krever befaring: Sats tilsvarende fem rettsgebyr
Dispensasjon
Behandling av dispensasjonssaker som krever ekstern høring5.665
Dispensasjon uten behov for ekstern høring3.180
Spesielle bestemmelser
Kommunen kan i særlige tilfeller finne det nødvendig å rekvirere sakkyndige for å gjennomføre stikkprøvekontroll. Gebyr betales tilsvarende medgåtte kostnader.
Plangebyrer (fra 1.1.2017)
Plangebyrer (fra 1.1.2017)
 Kr 
Gebyr ved oppstartmøte plan, § 12-8 ( (betales ved konferansen)2.060
Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer:
Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen. Timepris + mva721
Grunngebyr etter planområdets areal:
For areal under 5.000 m²20.600
For areal fra 5.000 – 15.000 m²30.900
For arealer over 15.000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med515
Tilleggsgebyr for bebyggelse:
Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes:
For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales….155
Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til:30.900
Endret gebyrberegning:
Innenfor regulert område
Mindre vesentlig endring av reguleringsplan (pbl § 12-14, 2. ledd (uten annonsering): 50% av 4
Endring av reguleringsbestemmelser9.270
Endring av reguleringsplan, pbl § 12-14, 1. ledd (med annonsering): 75% av 4.
Avvisning av planforslaget:
Dersom planforslaget avvises i løpet av planprosessen, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret med inntil 50%. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader.
Tekniske planer (vei, vann, kloakk)
Gebyr for behandling og godkjenning av tekniske planer
(veg, vann og kloakk) inntil 1000 PE12.216
over 1000 PE21.558
Gebyr for større planer:
For planer hvor eksterne veg-, vann og avløpsanlegg fram til tomteområdet inngår, betales et tilleggsgebyr på:
For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris + mva721
Tekniske planer som er fremmet sammen med tilhørende regulerings- eller bebyggelsesplan gis avslag i gebyr som følge av reduserte annonsekostnader ved høring.-4000

 

Vann, slam og renovasjon 

Engangsgebyr for tilknytning (fra 1.1.2017)
Engangsgebyr for tilknytning (fra 1.1.2017)
Engangsgebyr pr enhet for tilknytningVannAvløp
Hytte og fritidsboliger16.000 kr13.000 kr
Andre bygg; boliger, næringsbygg, offentlige bygg16.000 kr13.000 kr
Vann og avløp: Årsgebyr for abonnement (fra 1.1.2017) Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt gebyr.
Vann og avløp: Årsgebyr for abonnement (fra 1.1.2017)
KategoriVannAvløp
Hytter og fritidsboliger1.800 kr1.500 kr
Boliger/leiligheter inntil 90 m1.500 kr1.500 kr
Boliger/leiligheter over 90 m1.800 kr1.500 kr
Næringsbygg, driftsbygning, off. virksomhet1.800 kr1.500 kr
Vann og avgifter: Forbruksgebyr (fra 1.1.2017) Årsgebyrets forbruksavhengige del, som beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris:
Vann og avgifter: Forbruksgebyr (fra 1.1.2017)
Enhetspris for vannEnhetspris for avløp
12,40 kr/m37,80kr/m3
Vann og avløp: Forbruksgebyr boliger (fra 1.1.2017)
Vann og avløp: Forbruksgebyr boliger (fra 1.1.2017)
KategoriStipulert vannforbrukStipulert avløpsforbruk
Bolig/leilighet inntil 90 m2150 m3150 m3
Bolig/leilighet 91-299 m2250 m3250 m3
Bolig/leilighet over 300 m2300 m3300 m3
Tillegg svømmebasseng60 m360 m3
Vann og avløp: Forbruksgebyr driftsbygninger i landbruket (fra 1.1.2017)
Vann og avløp: Forbruksgebyr driftsbygninger i landbruket (fra 1.1.2017)
KategoriStipulert vannforbrukStipulert avløpsforbruk
Uten husdyrhold130 m3
<10>200 m3
10-19 GDE300 m3
20-29 GDE400 m3150 m3 (alle)
30-39 GDE500 m3
40-49 GDE600 m3
50-59 GDE700 m3
> 60 GDE800 m3
Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
Vann og avløp: Forbruksgebyr hytte og fritidsboliger (fra 1.1.2017)
 Stipulert forbruk vannStipulert forbruk avløp
60 m360 m3
30 m330 m3
Vann og avløp: Forbruksgebyr næringsbygg (fra 1.1.2017)
Vann og avløp: Forbruksgebyr næringsbygg (fra 1.1.2017)
KategoriStipulert vannforbrukStipulert avløpsforbruk
Næringsbygg inntil 100 m2130 m3130 m3
Næringsbygg 101-300 m2250 m3250 m3
Næringsbygg 301-700 m2500 m3500 m3
Næringsbygg 701-1000 m21.000 m31.000 m3
Næringsbygg 1001-2000m21.500 m31.500 m3
Næringsbygg over 2000 m22.000 m32.000 m3
Vann og avløp: Øvrige gebyrer (fra 1.1.2017)
Vann og avløp: Øvrige gebyrer (fra 1.1.2017)
Nettgebyr1,49 kr/m3 
Avlesningsgebyr-/kontrollgebyr (per avlesning og avlest måler)341 kr
Gebyr for midlertidig tilknytning (Med vannmåler installert gjelder ordinære priser) Vedtatt forskrift tillates midlertidig tilknytning for en periode inntil 1 år. I tillegg påløper abonnementsgebyr jfr. kategori næringsvirksomhet.Vann: 1.650 krAvløp: 1.118 kr
Gebyr for levering av vann fra tankvogn
(Med brann-/tankbil, ca. 3.000 liter)1008 kr
Utkjøring av vann per time på bil1.085 kr
Utkjøring av vann per time på sjåfør701 kr
Vannmålerleie (fra 1.1.2017)
Vannmålerleie (fra 1.1.2017)
VannmålerleieStørrelse på vannmålerPris per måler
Inntil 25 mmkr 373
26-50 mmkr 412
51mm og størrelse (flensemålere)kr 1264
Spesielle målere (kombimålere)kr 1754
Renovasjon: Årlig gebyr (fra 1.1.2017)
Renovasjon: Årlig gebyr (fra 1.1.2017)
VarenavnPris eksklusiv mervediaviftPris inklusiv mervediavgift og kommunal andel på kr 58
Renovasjon 80 l2.096 kr2.691 kr
Renovasjon 140 l2.466 kr3.155 kr
Renovasjon 240 l3.083 kr3.926 kr
Renovasjon 360 l3.699 kr4.696 kr
Renovasjon 660 l5.883 kr7.426 kr
Hytterenovasjon container863 kr1.151 kr
Hytterenovasjon 80 l1.4671.906 kr
Hytterenovasjon 140 l1.726 kr2.230 kr
Hytterenovasjon 240 l2.158 kr2.770 kr
Fritidsab. campingvogn647 kr881 kr
Reduksjon nabodeling320 kr473 kr
Reduksjon hjemmekompostering320 kr473 kr
Bytting av renovasjonsdunk199 kr321 kr
Gangavstand 10-20 m197 kr319 kr
Gangavstand 10-30 m443 kr626 kr
Gangavstand 10-40 m690 kr935 kr
Gangavstand 10-50 m936 kr1.243 kr
Gangavstand 10-60 m1.183 kr1.551 kr
Slam: Årlig gebyr (fra 1.1.2017)
Slam: Årlig gebyr (fra 1.1.2017)
TypeTankstørrelseTømmehyppighet
Privat<4>1
4 m31
5-6 m31
7-8 m31
9-10 m31
11-12 m31
4 m32
5-6 m32
7-8 m32
9-10 m32
11-12 m32
Fritid<2>1
3-4 m31
5-6 m31
7-8 m31
<2>2
3-4 m32
5-6 m32
7-8 m32
2 m34
3-4 m34
5-6 m34
7-8 m34
Sist endret 10.01.2017

Kontakt

Rissa kommune
73 85 27 00

 

Fant du det du lette etter?