Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Folkehelse

Rissa kommune har vektlagt folkehelse flere steder i kommuneplanens samfunnsdel. Folkehelse dreier seg egentlig om trivsel og mestring blant innbyggere, altså hvordan man har det. 

Arbeid med folkehelse forutsetter imidlertid tre ting: Den faktiske helsetilstanden til innbyggerne, kunnskap om hvordan helsen fordeler seg i befolkningen og om samfunnets helhetlige innsats for å fremme helse. 

Folkehelseprofil for Rissa

Bredt fokus

Arbeid med folkehelse omfatter ikke samfunnets ordinære tjenester med fokus på diagnostikk, behandling, pleie og omsorg. Fokuset er mye bredere. Folkehelse griper følgelig inn i utformingen av alle områdene i samfunnet. Innsatsen kan imidlertid styres ved å svekke forhold som gir helserisiko og ved å styrke forhold som gir bedre helse.

Samfunnsplanen

I kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse vektlagt på ti samfunnsområder. Det betyr at vi er forpliktet til å arbeide aktivt for å styrke innbyggernes helse. I tillegg til folkehelse skal samfunnet vektlegge bærekraft, økt befolkning, miljø og estetikk. Et helhetlig godt samfunn skal gi trygge og utviklende oppvekst- og levekårsforhold for innbyggerne. 

Folkehelsearbeidet i Rissa

Rissa kommune jobber etter en modell for folkehelsearbeidet i et samfunnsperspektiv. (PDF, 372 kB)


RissaMat

Kontakt

Eva Støbakk
Folkehelsekoordinator/rådgiver
918 63 323

 

Fant du det du lette etter?