Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tilstandsrapport for grunnskolene i Indre Fosen

Spider klatrestativ Vanvikan skole 1 - Klikk for stort bilde Hvordan står det til med grunnskolene i Indre Fosen? Les rapporten her.

 

Tilstandsrapport for grunnskolene i Indre Fosen (PDF, 3 MB)

 

Bakgrunnen for rapporten:

Oppvekstutvalget i Indre Fosen ønsket at man i 2017 utarbeidet en felles tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen i Leksvik og Rissa. Man fant dette helt naturlig siden de to kommunene helt siden i november 2016 har arbeidet tett sammen på skoleledernivå, og at de to kommunene har jobbet både politisk og faglig i hele 2017 for å utvikle en felles pedagogisk plattform for de seks grunnskolene i Indre Fosen. En felles tilstandsrapport vil gi fellesnemnda et innblikk i likheter og ulikheter i grunnskoleopplæringen i de to kommunene, og være en pekepinn for hvor det vil være fornuftig å legge inn innsatsen for å få skolene opp på samme nivå, både ressursmessig og i forhold til læringsmiljø og faglige resultater.

Opplæringslovens § 13-10 pålegger kommunene å etablere et forsvarlig system som sikrer at alle lovens krav oppfylles. Som en del av skoleeiers oppfølgingsansvar skal det årlig utarbeides en tilstandsrapport om grunnskoleopplæringen, jf opplæringslovens § 13-10 andre ledd. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs kommunestyret.

Indre Fosen fellesnemnds behandling av rapporten 5.10.2017:

Tilstandsrapport 2017 for grunnskolene i Indre Fosen bygger på resultater offentliggjort for de to kommunene Leksvik og Rissa i Utdanningsdirektoratets kvalitetsportal Skoleporten.

1. Tilstandsrapporten gir et godt bilde av skolenes tilstand innenfor de obligatoriske rapporteringspunktene ressursbruk, læringsmiljø og resultater. Rapporten viser at det er høy kvalitet i arbeidet som utføres i grunnskolene i de to kommunene. Rapporten viser også at grunnskolene har flere forbedringspunkter, både innenfor læringsmiljø og faglige resultater.

2. Politikerne i Indre Fosen slutter seg til de fem satsingsområdene som Rissa kommunestyre vedtok under behandlingen av tilstandsrapport 2016. Kommunestyrets vedtak er gjengitt bakerst i tilstandsrapporten, se vedlegg 7.5.

3. Tilstandsrapport 2018 for grunnskolene i Indre Fosen skal inneholde en evaluering av måloppnåelsen innenfor de fem satsingsområdene og munne ut i felles satsingsområder for neste fireårsperiode. Dette er i tråd med fireårsplanen for styringsdialogen, som fellesnemnda slutter seg til. Fireårsplanen for styringsdialogen er gjengitt bakerst i tilstandsrapporten, se vedlegg 7.6.

Spørsmål?
Kontakt oppvekstsjef i Rissa kommune (oppvekstsjef i Indre Fosen kommune fra 01.01.2018), Finn Yngvar Benestad, finn.yngvar.benestad@rissa.kommune.no 

Fant du det du lette etter?