Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sonetilskudd på 7 millioner kroner til Indre Fosen kommune

Nå har fellesnemnda fått svar fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Indre Fosen fellesnemnd besluttet i forrige møte å sende en uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Fellesnemnda ønsket klarhet i hvor mye den nye kommunen får i statlige rammeoverføringer i årene fremover. Les fellesnemndas uttalelse.

Nå har KMD sendt svar. Les brevet her (PDF, 310 kB)


Ordførernes kommentarer:

Steinar Saghaug, ordfører i Leksvik kommune / ordfører i Indre Fosen kommune:

Indre Fosen har fått gjennomslag for at endringene i sonekriteriet har uheldig utslag for den nye kommunen. Vi får derfor kompensert det aller meste for 2018. Reduksjonene i sonetilskuddet er 8 millioner kroner, og Indre Fosen får kompensert 7 millioner gjennom tildeling av skjønnsmidler.

- Denne kompensasjonen kommer i tillegg til inndelingstilskuddet, reformstøtte, engangsstøtte. Vi får også netto gevinst av regionsentertilskuddet selv om dette inngår i beregning av inntektsgarantien. Vi er i en krevende omstillingsprosess, og de ansatte legger ned en betydelig innsats hver dag. Nå må alle gode krefter brukes til å bygge en fremtidsrettet ny kommune med de ordningene vi har til rådighet.

Det har også har kommet forsikringer om at regjeringa vil vurdere en langsiktig løsning på de uheldige utslagene sonetilskuddet har for vår del. For Indre Fosen vil dette være viktig. Utregningsmodellene for rammeoverføringene er svært kompliserte, og KMD opplyser at de trenger tid for å se på dette nærmere.

Liv Darell, ordfører i Rissa kommune / varaordfører i Indre Fosen kommune:

Vi har vedtatt flotte målsetninger for nykommunen. Kvaliteten i tjenestene skal sikres og videreutvikles. Vi skal etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen, vi skal være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for ansatte, og utvikle attraktivt nærmiljø. Vi skal ha trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele kommunen. Det er noen av lovnadene vi har gitt innbyggerne, derfor forventer vi at KMD ved Sanner også innfrir de økonomiske forutsetninger for at dette kan gjennomføres.

Indre Fosen kommune blir et forbilde for Sanners reformverk. Vi ser med stor forventning på dette, og det er klart positivt når departementet vil se nærmere på beregningene av sonekriteriet slik at de neste 15 årene blir gode og forutsigbare for oss.


Formannskapsmøte 23.11.:

Indre Fosen formannskap samles til møte 23.11.2017. Økonomien i Indre Fosen kommune er hovedtema.

Fant du det du lette etter?