Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fellesnemndas felles uttalelse til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD)

Torsdag 9. november fikk fellesnemnda en orientering om økonomi- og handlingsplan for den nye kommunen. Det er uklarhet om hvor mye den nye kommunen får i statlige rammeoverføringer i årene fremover, og dette fikk fellesnemnda til å sende en felles uttalelse til KMD.

Felles uttalelse fra Indre Fosen fellesnemnd til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD):

Rissa og Leksvik kommuner ser mange gode effekter av kommunesammenslåingsreformen, og ser at den nye Indre Fosen kommune blir en god kommune for innbyggere og næringsliv. Men det betinger at vi får de økonomiske overføringene vi er forespeilet.

Kommunenes mulighet til å drive gode kommunale tjenester bestemmes først og fremst av størrelsen på de statlige overføringene vi mottar. Når en betydelig del av disse tas bort med et pennestrøk, forsvinner vår mulighet til å danne en ny robust kommune. Med det mener vi redusert sonetilskudd på 8 millioner og reduksjon av regionsentertilskuddet.

Indre Fosen fellesnemd forventer at KMD, innen 27.11.17, gir oss et klart svar på om at lovede overføringer beholdes i 15 + 5 år.

De forutsetninger som ble vedtatt i Kommunereform-proposisjonen, ble lagt til grunn for kommunestyrevedtak i begge kommunene, samt ved folkeavstemmingen under Kommunevalget i 2015.

Dersom disse forutsetninger ikke blir bekreftet innkalles det til ekstraordinært kommunestyremøte 1.12.17 der kommunesammenslåingsprosessen blir et tema.


Se opptak av møtet 

(orienteringen er i slutten av opptaket)

 

Fant du det du lette etter?