Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ansattoversikt


Bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 07 905 09 365 E-post
73 85 27 53 941 68 905 E-post
Renholdsleder 979 51 223 E-post

Eksterne - Samarbeidende organer - Fosen bygdetjenester

Ansatte i avdelingen Fosen bygdetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fosen Bygdetjenester 971 74 605 E-post

Eksterne - Samarbeidende organer - Rissa Kirkelige Fellesråd

Ansatte i avdelingen Rissa Kirkelige Fellesråd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 28 48 E-post

Folkehelse

Ansatte i avdelingen Folkehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator/rådgiver 918 63 323 E-post

Fosen Barneverntjeneste

Ansatte i avdelingen Fosen Barneverntjeneste
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 29 50 E-post

Åpningstider: Hverdager 08.00-15.00

NB! Ikke send personopplysninger via e-post!

Telefax: 73 85 28 15

Adresse: Årnsetflata 28, 7100 Rissa

Leder, Fosen barnevern 951 60 673 E-post
Beredskap kveld/natt/helg/helligdag 73 89 90 90 E-post

Barnevernvakten i Trondheim har beredskap for Fosen barneverntjeneste ut over ordinær arbeidstid, dvs kveld, natt, helg og helligdager. Barnevernvakten nås via Politiet på 73 89 90 90. 

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helse- og omsorgssjef og ass. rådmann 73 85 27 37 980 09 605 E-post
73852978/73852979 908 40 627 E-post

Helse og omsorg - Enhet helse

Ansatte i avdelingen Enhet helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege 918 97 919 E-post
Leder, Enhet helse 73 85 28 23 970 28 705 E-post

Helse og omsorg - Ergoterapi

Ansatte i avdelingen Ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 73 85 28 35 916 23 536 E-post
Tekniker 73 85 28 52 904 79 310
Ergoterapeut 73 85 28 80 917 41 244 E-post

Helse og omsorg - Fysioterapi

Ansatte i avdelingen Fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 73 85 28 42 916 23 537
Fysioterapeut 73 85 28 46 916 23 538

Tilgjengelig mandag - torsdag

468 49 418
73 85 28 42
Fysioterapeut, turnus 73 85 28 43
Rissa Fysioterapi DA, fysioterapeut 951 45 836 E-post

Helse og omsorg - Oppfølgingstjenesten

Ansatte i avdelingen Oppfølgingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 73 85 27 94 E-post
Faglig leder 73 85 28 94 E-post
Leder, Oppfølgingstjenesten 924 40 296 E-post

Helse og omsorg - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Ansatte i avdelingen Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 27 34 952 32 710 E-post

(høyreklikk på konvolutt for å vise epost)

73 85 27 32 977 65 345 E-post
Leder, PPT 73 85 27 80 971 35 240 E-post
73 85 27 31 916 70 778 E-post

Helse og omsorg - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
psykiatrisk sykepleier (er her tirsdag-fredag)
psykiatrisk sykepleier (er her torsdag, fredag)
psykiatrisk sykepleier (er her mandag-torsdag)
468 04 304
spesialergoterapeut (er her man, tirs, tors, fre)
spesialvernepleier
spesialsykepleier (er her mandag-onsdag)
avdelingsleder, psykisk helse og rus 73 85 28 61 995 73 536 E-post

Indre Fosen

Ansatte i avdelingen Indre Fosen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 907 44 719 E-post
Prosjektmedarbeider 934 38 150 E-post
Leder Kulturutvalget Indre Fosen 993 21 440 E-post
Leder arbeidsgruppe IKT E-post
Personalsjef Leksvik 74 85 51 00 917 40 403 E-post
Prosjektmedarbeider 918 88 404 E-post

Indre Fosen Utvikling KF

Ansatte i avdelingen Indre Fosen Utvikling KF
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder, Indre Fosen Utvikling KF 957 45 899 E-post
Landbruksrådgiver 414 08 157 E-post
Næringskonsulent 938 70 094 E-post
Prosjektmedarbeider 917 01 141 E-post
Landbruksrådgiver 916 50 559 E-post
Rådgiver landbruk 913 98 595 E-post
Prosjektmedarbeider (permisjon) 918 01 506 E-post
Skog- og landbruksrådgiver 995 86 057 E-post

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 73 85 27 36 E-post
ungdomskonsulent 922 43 289 E-post

Kultur - Indre Fosen kulturskole

Ansatte i avdelingen Indre Fosen kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
visuelle kunstfaglærer 984 93 651 E-post
messinglærer 909 65 229
danselærer 406 72 197 E-post
lærer, messinginstrumenter 905 81 147
trekkspill- og toraderlærer 917 65 181 E-post
kulturskolerektor 415 25 873 E-post
gitarlærer 992 73 716 E-post
gitarlærer 977 85 309 E-post
slagverklærer 952 07 864
messinglærer 936 72 478 E-post
kunstfaglærer 957 99 976 E-post
treblåslærer 957 55 018 E-post
inspektør 992 61 072 E-post
pianolærer 478 11 945 E-post
fotolærer 958 92 896 E-post
sanglærer E-post
fiolinlærer 952 75 185 E-post

Kultur - Kultur og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturkonsulent 73 85 29 06 930 48 071 E-post
Konsulent, friluftsliv 913 79 984 E-post
Prosjektmedarb. 918 01 506 E-post

Leksvik kommune

Ansatte i avdelingen Leksvik kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicekontoret, Leksvik 74 85 51 02 E-post

NAV Rissa

Ansatte i avdelingen NAV Rissa
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder integrering og opplæring 911 41 432 E-post
481 74 040 E-post
55 55 33 33
Leder Nav Rissa 917 60 254 E-post

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppvekstsjef 73 85 27 25 932 08 002 E-post

Oppvekst - Barnehager

Ansatte i avdelingen Barnehager
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sektorleder barnehagene 73 85 27 27 928 21 100 E-post

Oppvekst - Barnehager - Akrobaten barnehage

Ansatte i avdelingen Akrobaten barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagestyrer 73 85 56 66 E-post

Oppvekst - Barnehager - Fagerbakken barnehage

Ansatte i avdelingen Fagerbakken barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Fagerbakken og Fevåg 980 94 618 E-post
469 42 182 E-post
482 54 534 E-post

Oppvekst - Barnehager - Fevåg barnehage

Ansatte i avdelingen Fevåg barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 39 40

Oppvekst - Barnehager - Fonsaheim naturbarnehage

Ansatte i avdelingen Fonsaheim naturbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 73 85 10 22 975 38 268 E-post

Oppvekst - Barnehager - Skaugdalen barnehage

Ansatte i avdelingen Skaugdalen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 40 85 E-post
Daglig leder 73 85 33 00 930 81 957 E-post

Oppvekst - Barnehager - Skogly friluftsbarnehage

Ansatte i avdelingen Skogly friluftsbarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer 73 85 24 10 959 41 290 E-post

Oppvekst - Barnehager - Tungtrø barnehage

Ansatte i avdelingen Tungtrø barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 51 61 934 12 536 E-post

Oppvekst - Barnehager - Årnseth familiebarnehage

Ansatte i avdelingen Årnseth familiebarnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 480 27 362 E-post

Oppvekst - Skole - Fevåg/Hasselvika skole

Ansatte i avdelingen Fevåg/Hasselvika skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 73 85 26 16 E-post

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 913 37 137 E-post
varaordfører E-post

Plan, kart og miljø

Ansatte i avdelingen Plan, kart og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Plansjef 73 85 28 82 906 48 645 E-post

Plan, kart og miljø - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 27 00 E-post

Plan, kart og miljø - Kart og oppmåling

Ansatte i avdelingen Kart og oppmåling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kart/oppmåling 73 85 27 52 E-post

Plan, kart og miljø - Miljø

Ansatte i avdelingen Miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 917 01 141 E-post

Plan, kart og miljø - Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Planlegger 934 38 150 E-post
Planlegger 414 01 264 E-post
arealplanlegger E-post

Rådhuset

Ansatte i avdelingen Rådhuset
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
73 85 27 00 E-post

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 907 44 719 E-post

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder Fosen Inkasso/Låneadministrasjon 73 85 29 06 E-post

738

Økonomisjef 414 78 709 E-post
Saksbehandler 73 85 29 21 E-post
Saksbehandler Fosen Inkasso 73 85 29 03 414 18 123 E-post
Fant du det du lette etter?