Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny utviklingsavdeling og nytt næringsråd

INDRE-FOSEN-ikon-industri - Klikk for stort bilde Nå har fellesnemnda bestemt hvordan den nye kommunen skal organisere næringsarbeidet. Det opprettes en utviklingsavdeling, direkte underlagt rådmannen. Avdelingen skal håndtere lovpålagte oppgaver innenfor jordbruk, skogbruk, miljøspørsmål og vilt- og fiskeforvaltning, i tillegg til oppgaver knyttet til samfunnsbygging og bolyst. 

Vedtatt 9.11.2017:

 1. Fra 01.01.18 opprettes Utviklingsavdelingen som en egen avdeling i linja i den kommunale organisasjonen. Utviklingsavdelingen legges direkte under rådmann og skal håndtere de lovpålagte oppgavene innenfor jordbruk, skogbruk, vilt- og fiskeforvaltning samt miljø. I tillegg håndteres utviklingsoppgaver knyttet til samfunnsbygging, bolyst, bygdeutvikling, landbruk og utmark, stedsutvikling, boligtomter, fiber mv. Samhandling med andre aktører som Omstillingsprogrammet, arealsektoren i kommunen, Fosen Innovasjon AS mfl. Er vesentlig for at Utviklingsavdelingen og kommunen skal løse sine oppgaver og nå sine mål.

  Utviklingsavdelingen får et spesielt ansvar for utvikling av det regionale næringsarbeidet når det gjelder næringsutvikling og forvaltning av landbruksnæringa, men også som pådriver for regionalt næringsarbeid generelt.
   
 2. Det opprettes et næringsråd som skal drøfte felles utfordringer og muligheter som landbruksnæringa og øvrig næringsliv har.
  Næringsrådet skal bestå av:
 • 2 representanter fra landbruksnæringa
 • 1 representant fra øvrig næringsliv med 1 varamedlem
 • ordfører 
 • varaordfører 
 • opposisjonsleder
 • 1 representant fra reiselivet
 • 1 representant fra servicenæringen
 1. Utviklingsavdelingen har ansvaret for gjennomføring av møtene i næringsrådet. Det regionale næringsarbeidet på Fosen bør styrkes. Indre Fosen kommune skal være en pådriver for at det eksisterende samarbeidet på Fosen styrkes gjennom økt samhandling og organisasjonsutvikling.
   
 2. Ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann får fullmakt til å gjennomføre en prosess i lag med Fosen Innovasjon AS for å vurdere og definere: 
 • sentrale oppgaver innenfor næringsarbeid i Indre Fosen og en hensiktsmessig fordeling mellom Utviklingsavdelingen og Fosen Innovasjon AS 
 • Indre Fosen kommune sitt eierskap i Fosen Innovasjon AS
 • omfang av kjøp av tjenester fra f.eks. Fosen Innovasjon AS
 1. Så snart nødvendige avklaringer med Fosen Innovasjon AS er gjort, legges det på nytt fram sak til behandling i kommunestyret.
   
 2. Indre Fosen Utvikling KF avvikles fra 01.01.2018.


Se saksdokumentene:

Saksfremlegg
Grunnlagsdokument
Saksprotokoll

Fant du det du lette etter?