Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehagestart

To barn holder hender. (Skaugdalen barnehage) - Klikk for stort bilde Har du fått svar på søknaden din om barnehageplass? Du må huske å takke ja eller nei til tilbudet senest 14 dager etter at du mottok brevet fra oss. Hvis du ikke fikk innvilget søknaden, må du svare på om du vil stå på venteliste.

Send svar på tilbudet her

Fyll inn dette svarskjemaet, for å takke ja eller nei til barnehageplassen du har fått tilbud om.

Svar på tilbud om barnehageplass

Svar på spørsmålet om venteliste her

Hvis du ikke fikk innfridd søknaden, fyller du ut dette skjemaet for å svare på spørsmålet

Ønsker du å stå på venteliste?

Tilbudet sendes ut i april

Fristen for å søke plass til barnehageåret 2017/2018, var 20. mars. Rissa kommune sendte ut brevet til din digitale postkasse 7. april. Hvis du ikke har opprettet digital postkasse, kommer brevet som papirpost noen dager senere.

Fikk du ikke innvilget søknaden?

Hvis vi ikke innvilget søknaden din i første runde av hovedopptaket, skyldes det en av følgende årsaker

 • Barnet ditt har ikke rett til barnehageplass.
 • Vi kunne ikke innfri førstevalget ditt om barnehage.
 • Du sendte inn søknaden etter fristen 20. mars.

Hvis førstevalget ditt ikke ble innfridd, eller du søkte for sent, står du på venteliste til eventuelle ledige plasser. I brevet du mottok fra oss, står det hvilken prioritet søknaden din har. Du må gi beskjed innen 14 dager etter at du mottok brevet, om du vil beholde plassen på ventelista (gå inn på skjemaet i toppen av siden).

Søknaden står ikke på venteliste lenger enn ut opptaksåret. Etter dette, må du søke på neste hovedopptak for året 2018/2019. Søknadsfristen er den 20. mars 2018. 

Du kan klage

Svaret på søknaden din om barnehageplass, er et vedtak. Du kan klage på vedtaket. Det må du gjøre senest tre uker etter at du mottok brevet fra oss. Send det skriftlig til 

Rissa kommune:

postmottak@rissa.kommune.no, eller Rissa kommune, Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Skal du søke om redusert betaling?

Da må du huske å søke innen 1. juni!

Søk her

Fritak eller reduksjon i foreldrebetaling tilbys etter følgende regler:

 • Reduksjon i foreldrebetaling i familier med lav inntekt.
 • Gratis kjernetid (20 timer) for 3-, 4- og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt.
 • Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen skal beregnes etter husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
 • Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.
 • Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.
 • Som dokumentasjon må du legge ved selvangivelse. Dersom du ikke kan legge fram selvangivelse, må du legge fram annen dokumentasjon over inntekt.
 • Søknadsfrist for begge ordningene er 1. juni.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår om gangen.
 • Du plikter å informere kommunen om vesentlige endringer i inntekt i løpet av perioden det er innvilget redusert betaling.

Skal du søke om redusert betaling i Leksvik?

Se Leksvik kommunes sider

Oppstart, tilvenning og annen praktisk informasjon

Det er sikkert mye du lurer på i forbindelse med barnehagestart. I løpet av våren vil barnehagen der du har fått plass, sende deg informasjon om oppstartsdato og annen praktisk informasjon.

Sist endret 27.04.2017

Kontakt

Bente Butli
Sektorleder barnehagene
73 85 27 27
928 21 100

 

Fant du det du lette etter?