Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Støtte til bolig

Det finnes tre ulike støtteordninger for bolig. Klikk å lenkene over for å lese om de ulike ordningene.

Bostøtte

Du kan få støtte til boligutgifter (bostøtte) hvis du har lave inntekter og høye boutgifter. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning. I Indre Fosen kommune er det Nav som behandler søknaden om bostøtte, men det er Husbanken som bestemmer om du får bostøtte eller ikke (fatter vedtak).

Les mer her.

Startlån og tilskudd

Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Ordningen er behovsprøvd.

Les mer her.