Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Evakueringen oppheves

Evakueringen ved Kroveien, Kroflata og deler av Hjelopveien oppheves. Veien øst for Hjelopveien nummer 88 vil fortsatt være stengt fram til NVE med sikkerhet kan si at veien er trygg. Vi oppdaterer saken på forsiden av vår hjemmeside. 

 

 

 

 

Hjemmesykepleie

Hva innebærer tjenesten?

Hjemmesykepleien er for deg som trenger helsehjelp i egen bolig. Tjenesten utføres av autorisert helsepersonell. Du får hjelp ut fra en individuell faglig vurdering, som vil etterfølges av et skriftlig vedtak.

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få daglig, nødvendig hjelp til:

 • Tilsyn, råd og veiledning.
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter for at du skal være mest mulig selvhjulpen.
 • Formidling av hjelpemidler i samarbeid med ergoterapeut og fysioterapeut.
 • Personlig hygiene, dusj/bad og av og påkledning.
 • Administrering av medikamenter.
 • Tilrettelegging for tørrmat. Varmmat kan bestilles ved kommunale kjøkken.
 • Sårbehandling.
 • Prøvetaking rekvirert av lege, for deg som ikke kan oppsøke legekontor. Det vil koste det samme som om prøven(e) er tatt på legekontoret. Legekontoret sender regning i posten.
 • Omsorg og hjelp til alvorlig syke og i livets sluttfase.
 • Bistå deg som ikke har nære pårørende med å søke hjelp fra andre helse- og sosialfaglige tjenester som for eksempel lege, fysioterapi, ergoterapi, psykiatritjenesten, syns- og hørselskontakter, o.a.

Du som mottar tjenesten må

 • Gi beskjed dersom du ikke er hjemme på avtalt tidspunkt for utførelse av tjenesten.
 • Sørge for best mulig adkomst til boligen din (snørydding og strøing).
 • Tillate bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og utstyr der det er hensiktsmessig for å ivareta din egen og hjemmesykepleierens helse, miljø og sikkerhet.

Hva koster tjenesten?

Tjenestene fra hjemmesykepleieren er gratis.

Kontakt

Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester
73 85 29 78
908 40 627
Koordinerende enhet
74 85 51 00
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.