Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fysioterapi

Fysioterapitjenesten i kommunen jobber med behandling og forebygging opp mot institusjonsbeboere, barn og voksne med sammensatte behov.

Direktehenvisning fra 2018

Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale. Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel. Les mer på fysio.no.

Hvem kan få tjenesten?

  • Barn under 16 år som har behov for fysioterapi.
  • Voksne som allerede mottar flere tjenester fra kommunen, kan du bli henvist til kommunal fysioterapi. Dette er tjenester som hjemmetjeneste osv.  Hvis du har alvorlig sykdom med hurtig progresjon, kan legen din henvise deg hit. 
  • Hvis du er voksen, bor hjemme hos deg selv, og har relativt god funksjon, behandles du av privat fysioterapeut. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning.

Hva tilbyr tjenesten?

Fysioterapeutene i kommunen driver forebyggende grupper og gjør hjemmebesøk, samt behandling i barnehage og skole. Fysioterapitjenesten styres av behov, alle saker er ulike og det er store forskjeller i hvor mye ressurser en sak krever.

Tjenesten samhandler tett med andre kommunale aktører. Faglige prosedyrer og rutiner er under kontinuerlig oppfølging og utvikling. I samarbeid med omsorgstjenesten er det fokus på hverdagsrehabilitering. Målet er å øke funksjonsevne og korte ned liggetid for pasienter på korttidsopphold, slik at de kan reise hjem, samt å opprettholde funksjonsnivå for langtidspasienter.

Pris for tjenesten

For de over 16 år er det nå innført egenandeler også hos kommunale fysioterapeuter.  Egenandel varierer med behandling frem til egenandelstaket på Frikort 2 er nådd.

 

Kontakt

Nina Rørslett
virksomhetsleder Fysio- og ergoterapitjenesten
74 85 52 38
971 20 148