Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kommunale avgifter

Sammenstilling avc designelemeneter - Klikk for stort bilde Kommunen sender ut faktura fire ganger i året for kommunale tjenester knyttet til din eiendom. Første faktura har betalingsfrist 30. mars.

Hva betaler jeg for?

Kommunale tjenester knyttet til din eiendom: vann, avløp og feiing.

Betaling for renovasjon (søppel) faktureres direkte fra Fosen renovasjon i tidligere Rissa kommune og Innherred Renovasjon i tidligere Leksvik kommune. Andre tjenester som barnehage, SFO og hjemmehjelp kommer i andre faktura(er). Gebyr for tømming av slamavskiller kommer også fra renovasjonsselskapet.

Når må jeg betale kommunale avgifter?

Indre Fosen kommune sender ut faktura for kommunale avgifter fire ganger i året:

Alle som har avgifter under 1000 kroner per år, får faktura kun én gang i året. Denne sendes ut i første termin med betalingsfrist 31. mars.  Du som har avgifter for over 1000 kroner, kan også velge å få hele beløpet samlet i én faktura, hvis du ønsker det. Gi da beskjed til Anne-Karin Storsve. Obs! Hvis du hadde avtale om betaling kun en gang i året i tidligere Rissa og Leksvik kommune, må du gi beskjed om dette på nytt, da vi ikke har mulighet til å overføre dette til det nye systemet for Indre Fosen. 

Hvorfor er prisene endret fra i fjor?

Da Leksvik og Rissa kommune ble slått sammen til nye Indre Fosen kommune, vedtok Kommunestyret et nytt gebyrregulativ (PDF, 541 kB) med bestemmelser for hvordan de kommunale avgiftene skal regnes ut, og hva prisene skal være i 2018. Prisene justeres etter prisindeks (dvs generell prisstigning i Norge). Kommunestyret vedtok også ny lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer. 

Ny utregning av vannavgiften

Den største endringen fra i fjor er hvordan vi regner ut vann- og avløpavgiften. Avgiften bestemmes nå ut ifra arealet på boligen din, hvis du ikke har vannmåler. Les mer om utregningene vannavgiften her.  

Selvkostprinsippet

Kommunen skal drive vann, avløp og feietjenesten etter selvkostprinsippet. Det betyr f.eks. at kommunens utgifter til produksjon og distribusjon av vann skal betales gjennom avgifter som abonnentene til kommunale vannverk betaler. Ideelt sett skal tjenesten vann gå økonomisk i null hvert år. Det gjør det ikke alltid. Noen år kan tjenesten gå litt i pluss, andre år litt i minus. Regelverket bestemmer at kommunen må ha et eget regnskap for denne tjenesten, og dersom vi går i pluss ett år, så kan vi ikke bruke overskuddet til andre formål som skole, omsorg, kultur osv. Et overskudd på tjenesten vann må settes på et fond øremerket vann. Dersom vi går litt i minus neste år kan vi ta av dette fondet for å få balanse i regnskapet. Dersom vi går i pluss flere år på rad, sier regelverket at kommunen må justere ned avgiftene som abonnentene betaler, slik at tjenesten går i null på litt sikt. Indre Fosen kommune kan altså ikke kreve inn høyere avgifter enn det som er nødvendig for at tjenesten skal gå i null.

Ønsker du å installere vannmåler?

Kontakt Indre Fosen kommune per e-post til postmottak@indrefosen.kommune.no

Fakturaen min er feil, hva gjør jeg?

I overføringen fra Rissa og Leksvik kommuner til Indre Fosen kommune, kan det oppsto feil. Gi beskjed, hvis det er feil i din faktura: Anne-Karin Storsve,
tlf 73 85 27 20, anne.karin.storsve@indrefosen.kommune.no.

Hvordan får jeg fakturaen?

Du vil motta fakturaen på samme måte som du fikk den fra Rissa og Leksvik kommuner. Vi oppfordrer til å legge fakturaen for de kommunale avgiftene inn i nettbanken som både autogiro og efaktura. Da slipper du å få papirpost. Du legger det inn som autogiro og efaktura ved å betale regningen i nettbanken og velge at du ønsker å motta disse fakturaene som autogiro og efaktura.

Hvorfor bør jeg ha både autogiro og efaktura?

Autogiroen trekker beløpet uten at du får informasjon om hva du trekkes for. Hvis du velger efaktura, vil du få denne informasjonen direkte i nettbanken din. Hvis du kun har autogiro, vil du få denne informasjonen i posten.

Spørsmål?

Ta kontakt med økonomiavdelinga ved Anne-Karin Storsve

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.