Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner for Indre Fosen kommune er for øyeblikket ikke tilgjengelig via hjemmesiden. Ta kontakt for å finne reguleringsplanen for ditt område.

En reguleringsplan er en plan som fastsetter vilkårene for arealbruk og bebyggelse innenfor ett nærmere avgrenset område. Den består av et kart med bestemmelser som gjelder for området.

 Kommunen har plikt til å utarbeide reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

For øvrig bestemmer kommunen selv i kommuneplanens arealdel hvilke områder som skal reguleres. Reguleringsplan kan utarbeides som en områderegulering for flere eiendommer eller som en detaljregulering for enkelttiltak og enkelteiendommer.

Staten kan, når viktige statlige eller regionale interesser tilsier det, vedta statlig reguleringsplan. Private har rett til å fremme forslag til detaljregulering.

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret.